Onderwijs

Toename geweld tegen docenten

Een kwart van de docenten in het voortgezet onderwijs heeft afgelopen jaar een scheldpartij van een leerling te verduren gehad. Dat is meer dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Ook het aantal leraren dat door leerlingen werd geduwd of geslagen nam toe. Drie jaar geleden maakte nog 23 procent van de docenten verbaal geweld mee. In 2015 zei 2 procent van de docenten te maken te hebben gehad met fysiek geweld, nu is dat 3 procent. Het gaat om zo’n 1.900 leraren die afgelopen jaar fysiek geweld meemaakten, zo’n 15.100 leraren ervoer verbaal geweld. (NRC)