Kritische reacties op milieu-onderzoek Schiphol

Luchtvaart Volgens onder meer omwonenden en accountant PwC, die door Schiphol om een contra-expertise zijn gevraagd, is bij het opstellen van de milieu-effectrapportage gebruik gemaakt van achterhaalde gegevens.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Vertegenwoordigers van omwonenden van Schiphol, milieuorganisatie Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en accountant PwC zijn zeer kritisch over de conceptversie van de milieu-effectrapportage van Schiphol. Deze woensdagavond gepresenteerde MER vormt de basis voor onderhandelingen tussen Schiphol, bewoners en overheden over de groei van de luchthaven na 2020. Die groei is omstreden. Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen, verenigd in de Omgevingsraad Schiphol, nog dit jaar een advies uitbrengen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD).

Volgens de critici, die door Schiphol om een contra-expertise zijn gevraagd, is voor de rapportage gebruik gemaakt van achterhaalde gegevens. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aantal woningen in de regio, dat sinds het meetjaar 2005 aanzienlijk is toegenomen. Ook hanteert de door Schiphol opgestelde MER slecht onderbouwde rekenmodellen. Daarbij gaat het volgens PwC bijvoorbeeld om marktontwikkelingen en weergegevens. Volgens de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn er fouten gemaakt bij het omschakelen van het oude Nederlandse rekenmodel naar een nieuwe Europees rekenmodel. Ook blijven ultrafijnstof, vluchten boven 900 meter en de trein als alternatief voor korte vluchten ten onrechte buiten beschouwing, aldus de federatie.

Maximaal 40.000 vluchten meer

Zoals begin deze week al uitlekte via de NOS, gaat Schiphol uit van een maximale milieuruimte voor 540.000 vliegbewegingen in 2023, 40.000 meer dan het maximale aantal starts en landingen dat geldt tot eind 2020. Aantal en jaartal blijken allebei vrij willekeurig gekozen. Volgens Schiphol is het niet mogelijk om realistische berekeningen te maken voor de periode na 2023 en geldt dat jaar daarom als eindpunt. Om draagvlak in de samenleving te behouden wil Schiphol niet de zelf geconstateerde milieuruimte volledig benutten.

De luchtvaartsector (Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en Luchtverkeersleiding Nederland) bepleiten een groei van 1,84 procent per jaar, voor Schiphol en Lelystad Airport samen. Schiphol-topman Dick Benschop spreekt van een „gematigde en gecontroleerde groei”.

Lees ook: ‘Belangenverstrengeling rond milieurapport Schiphol’

Opvallend is dat Schiphol bij het scenario van 540.000 vliegbewegingen uitgaat van het schrappen van een afspraak met bewoners. De vierdebaanregel beperkt het gebruik van de banen die de meeste overlast geven voor bewoners. Als deze vierdebaanregel, onderdeel van de afspraken met bewoners, wordt voortgezet voor de periode na 2021, is groei boven 500.000 vliegbewegingen onmogelijk. Schiphol veronderstelt in de MER daarom dat de vierdebaanregel zal verdwijnen, of op zijn minst aanzienlijk zal worden verruimd. Gezien de huidige gevoelens over groei van de luchtvaart en het wantrouwen bij de omwonenden lijkt dat een erg optimistische veronderstelling.