Brieven

Brieven 28/11/2018

Rekenonderwijs (2)

Extra oefenstof

Het opiniestuk van Tjip de Jong over de verloedering van het rekenonderwijs op de basisschool (26/11) was me uit het hart gegrepen. Hij is misschien niet op de hoogte van het bestaan van de ideële Stichting Goed Rekenonderwijs. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat goed en verantwoord rekenmateriaal voor iedereen beschikbaar is via de site sommenfabriek.nl. Dit materiaal is gratis toegankelijk, om zo een dam op te werpen tegen de steeds sterker toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Niet iedere ouder kan zich de kosten van toetstrainingen en bijlessen rekenen veroorloven.


emeritus hoogleraar wiskunde en voorzitter Stichting Goed Rekenonderwijs

Pensioenen

Onjuiste argumenten

Halsstarrige vakbeweging heeft heel wat uit te leggen aan zijn leden, was het NRC-commentaar (24/11). De argumenten die voor deze mening in stelling komen, zijn vrijwel uitsluitend ontleend aan het hervormingsbeleid van de afgelopen jaren om de overheidsfinanciën te beheersen. AOW-leeftijd omhoog, fiscale voorwaarden rondom vervroegd stoppen met werken in loondienst wijzigen, en het rentebeleid respectievelijk het bepalen van de hoogte van de zogenoemde rekenrente.

Geen enkel woord, laat staan argument, vanuit het perspectief van de toekomstige rechtvaardige inrichting van de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’.

Ook mis ik het feit dat anno nu werkgevers het voor het zeggen hebben in sociaal-economisch Nederland. Zo overweldigend, dat de aan VNO-NCW gelieerde vereniging AWVN zich uitgesproken zorgen maakt over het uit het lood geraakte machtsevenwicht. NRC plakt de vakbeweging een onterecht etiket op.