Amsterdam

Statushouders houden voorrang

In Amsterdam houden asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang als ze op zoek gaan naar een sociale huurwoning. Dat schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de Partij van de Ouderen. Door een wetswijziging die het parlement in 2016 goedkeurde, is het geen automatisme meer dat statushouders voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Gemeenten mogen dit sinds vorig jaar zelf beslissen. De Partij van de Ouderen had gevraagd statushouders geen voorrang meer te geven,want dat is „buitengewoon oneerlijk”. B en W wijzen erop dat de stad de verplichting heeft statushouders te huisvesten. (ANP)