Zelfstandigen

Nieuwe zzp-wet in strijd met EU-recht, handhaving pas in 2021

De wetgeving om schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, loopt minstens een jaar vertraging op. De Europese Commissie is voor de plannen van het kabinet voor verplicht werknemerschap van laagbetaalde zzp’ers gaan liggen, meldt Het Financieele Dagblad. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schreef maandag aan de Kamer dat hij aan alternatieven werkt, die hij komend voorjaar zal voorleggen. De opvolger van de controversiële wet-DBA zal daardoor opschuiven op naar op z’n vroegst januari 2021. Het kabinet wilde opdrachten aan zzp’ers die onder een bepaald uurtarief werken, automatisch omzetten in een arbeidsovereenkomst. Na ‘informele ambtelijke gesprekken’ concludeert Koolmees nu dat dit waarschijnlijk in strijd is met het EU-recht. (NRC)