Brieven

Brieven nrc.next 27/11/2018

Christelijke politiek

Geen meerwaarde

Het is een benauwende gedachte dat de „christelijke politiek [terugkeert] op het Binnenhof”, zoals NRC schrijft (22/11). Natuurlijk is godsdienstvrijheid een groot goed, maar die is al gewaarborgd. Behartigen van belangen van gelovigen is dan ook niets anders dan het beschermen van dit universele recht. De rechten van christenen en moslims zijn gelijk. De actie van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen voor de bedreigde katholieke Pakistaanse vrouw Asia Bibi geeft mij een vreemd gevoel. Natuurlijk verdient ze steun en bescherming. Niet omdat ze katholiek is, maar omdat ze recht heeft op haar eigen mening of geloofsovertuiging. De actie suggereert dat christendom een meerwaarde ten opzichte van andere religies heeft, terwijl elk redelijk argument voor het bestaan van een god ontbreekt.

Brexit, een ramp?

Niet overdrijven

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zondag in Buitenhof over Brexit: „Het akkoord gaat nog wel, maar Brexit vind ik een ramp”. Paul Witteman verzuimt te vragen: „Is dat niet wat overdreven?” Als we over rampen spreken, denken wij eerder aan natuurrampen, oorlogen, revoluties, of epidemieën, dan aan enige vermindering van de winsten van ons bedrijfsleven. Voor het in luxe levende Nederland is er hooguit wat minder ruimte voor vertier. Bovendien zal nog moeten blijken, of de Nederlandse economie wel zo zwaar zal lijden van de Brexit, zoals het Angelsaksisch georiënteerde kabinet ons wil doen geloven. Even later noemt Hoekstra de begrotingsstrijd van Italië met Brussel „zeer zorgelijk” – opeens een eufemisme, wetende dat als Italië failliet gaat, ons burgers dat heel veel geld gaat kosten. Veel erger dan de Brexit. De minister beheerst al aardig het demagogische woordspel.

Preventieakkoord

Halfslachtig polderen

Van de maatregelen in het Preventieakkoord tegen overmatig alcoholgebruik, obesitas en roken was de laatste categorie minder moeilijk, schreef NRC op 22/11. Want de tabaksindustrie mocht niet meepraten omdat er consensus is dat roken slecht is. Zo’n consensus is er echter ook voor alcohol, suiker en vet. Als je producenten met een belang dat tegengesteld is aan gezondheid van consumenten laat meepolderen, krijg je een halfslachtig akkoord. De VVD is wars van wat zij noemt „betuttelen”, maar tamboereert wel voortdurend over de zorgkosten die teruggedrongen moeten worden. Het een gaat echter niet zonder het andere. Dit akkoord gaat minder zorgkosten besparen dan mogelijk.

Je ware zelf

Toonder zei het al

Het antwoord op de vragen die Ellen de Bruin stelt in Je ware zelf? Dat bestaat niet werd al briljant gegeven door Marten Toonder in Het spook van Bommelstein (1974), als Drs. Zielknijper tegen Heer Olivier zegt: „De kwestie is dat u anderen ziet zoals u dénkt dat ze zijn. En anderen zien u, zoals zij dénken dat u bent. Iedereen is maar een verzinsel van degenen die hij ontmoet!”

Klimaatdoelen

Domme groei vervoer

Het kabinet wil een nieuwe oeververbinding in Rotterdam en verbreding van de A4. Schiphol wil groeien naar 540.000 vliegbewegingen per jaar. Heeft iemand het klimaatverdrag van Parijs gelezen? Doorgaan met beleid dat al decennia gericht is op economische groei van de vervoerssector is onverenigbaar met de klimaatdoelen.

Correctie/aanvullingen

Gezonken onderzeeboot

In het artikel Alejandro mag niet op de bodem blijven liggen (26/11, p. 12-13) staat dat de onderzeeboot San Juan op 4.000 kilometer van de kust op de zeebodem ligt. Dat moet zijn 400 kilometer, zoals in het kaartje correct wordt aangeven.

West Betuwe

In het artikel Hoofdredacteur Dikke van Dale stemt niet: West Betuwe mist koppelteken (22/11, p. 2) stond dat de burgemeester van Geldermalsen Jos Staatsen heet. Zijn voornaam is Jeroen.