Brieven

Brieven

In het commentaar over het mislukken van het overleg over een nieuw pensioenstelsel (Halsstarrige vakbeweging heeft heel wat uit te leggen aan zijn leden, 24/11) krijgen de vakbonden ook van NRC de schuld.

Allereerst valt op hoe hecht het verbond van kabinet en werkgevers was. Van een bemiddelende rol van het kabinet was weinig of niets te bespeuren. Men kan natuurlijk beweren dat de vakbeweging de voorstellen van dit verbond afwees en zo de breuk veroorzaakte. Maar men kan met evenveel recht beweren dat kabinet en werkgevers weigerden aan de bezwaren van de vakbeweging tegemoet te komen en zo de breuk onvermijdelijk maakten. De bonden „halsstarrigheid” verwijten, verhult onuitgesproken sympathie voor de inhoudelijke positie van de andere partij.

FNV-voorzitter Han Busker heeft bij herhaling een aantal harde bezwaren genoemd, waaronder de wijze waarop het kabinet maatregelen wil financieren (incidenteel en bijna geheel via bezuinigingen elders in de begroting van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid), en de boterzachte status van een aantal toezeggingen. De vakbeweging is al eerder in het pak genaaid met valse beloften. De redactie achtte dit alles kennelijk niet vermeldenswaardig.