Wetenschap

‘Meer aandacht voor genderbias’

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) wil meer aandacht voor onbewuste genderbias in de academische wereld. Dat schreef de minister in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van onderzoek van NRC waaruit bleek dat vrouwen een kleinere kans hebben om cum laude te promoveren dan mannen. Om de mogelijke onbewuste genderbias de wereld uit te helpen, is de minister in gesprek met de Vereniging van Universiteiten over de vraag of het „mogelijk en zinvol” is om cijfers over gepromoveerden, cum laude gepromoveerden en de samenstelling van commissies bij te houden. (NRC)