Brieven

Brieven 26/11/2018

Thierry Aartsen

Omgekeerd snobisme

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen bepleitte meer geld uit het Fonds voor Cultuurparticipatie aan volkscultuur te besteden. Hij noemt het oneerlijk dat het bloemencorso nul euro subsidie krijgt, en het Concertgebouworkest 7 miljoen euro.

In zijn woorden voel je de gezochte tegenstelling tussen liefhebbers van bier (gezellig en aanspreekbaar) en wijn (op een afstand en kakkineus nippend aan hun chablis). Zo’n sneer naar bezoekers van het Concertgebouw (chablis natuurlijk!) is gemakkelijk, belachelijk en goedkoop.

De term omgekeerd snobisme is dan treffend en geestig. Het woord snob (s.nob, afkorting van sine nobilitate) kreeg elke niet-adellijke student achter zijn naam bij inschrijving aan de universiteit van Oxford. Anno nu: elite als pejoratief, de snob à l’invers demonstreert aanmatigend niets te weten en niets te willen weten van kunst en cultuur. Verbazend hoe een begrip kan rondtollen in onze taal.

Failliete ziekenhuizen

Behoud hospitaal nabij

Minister Bruins (Medische Zorg, VVD) is niet van plan de failliete ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad financieel te steunen. En dat niet alleen, door marktwerking in de zorg wacht nog twaalf ziekenhuizen een mogelijk faillissement.

De overheid heeft echter een zorgplicht. Zo moet een patiënt bijvoorbeeld in geval van spoedeisende hulp binnen 45 minuten een ziekenhuis kunnen bereiken. Ook is er overcapaciteit nodig, voor het geval er een extra beroep op zorg wordt gedaan (denk aan de griepepidemie uit 2017).

De overheid zou daarom beter na kunnen gaan hoe de financiële problemen bij de algemene ziekenhuizen zijn ontstaan. Los van mismanagement is de overheid hier namelijk zélf mede verantwoordelijk voor. Dankzij de marktwerking zijn er privéklinieken ontstaan. Vanwege de financiering middels het zogenoemde DBC-systeem (diagnosebehandelingcombinatie), waarbij per aandoening één vast bedrag wordt uitgekeerd, behandelen de artsen in deze privéklinieken vaak risicoarme patiënten. Dat is immers winstgevend.

Algemene ziekenhuizen krijgen vooral kwetsbare patiënten met multimorbiditeit, lange ligtijden, complicaties en een onvoorspelbaar behandeltraject. Het vaste bedrag per DBC is dan niet toereikend. Bovendien trekken privéklinieken personeel weg door het aantrekkelijker werktijden en omstandigheden te bieden.

Laat privéklinieken alleen onverzekerden zorg leveren. Dan krijgen algemene ziekenhuizen een gezondere financiële basis. Gecompliceerde patiënten worden dan financieel gecompenseerd met eenvoudige patiënten en het wordt minder aantrekkelijk in privéklinieken te werken.

De kosten in de gezondheidszorg zijn vooral gestegen doordat de overheid vrijwel ongelimiteerd toestemming heeft gegeven voor allerlei, niet altijd deugdelijk onderbouwde, behandelingen en onderzoeken. Basiszorg dient echter voorop te staan – daar valt goed bereikbare zorg in een algemeen ziekenhuis onder. Kies welke zorg wordt vergoed en behoud het ziekenhuis om de hoek.

Vuurwerk

Bij show nul slachtoffers

Overal in Nederland worstelen gemeenten met vuurwerk, las ik in NRC (Gesteggel in de polder over vuurpijlen en knalpotten, 14/11). Tijdens de laatste jaarwisseling zijn er 434 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de spoedeisende hulp. Weliswaar was dat 8 procent minder dan vorig jaar, maar slachtoffers zijn slachtoffers. Bijna de helft van hen is jonger dan twintig jaar.

Vuurwerk is gewoon niet veilig. Laat gemeenten daarom vuurwerkshows organiseren, waarbij het vuurwerk wordt afgestoken door professionele mensen. Dat is leuk en mooi voor iedereen. En er vallen geen slachtoffers.

Correcties/aanvullingen

Kristallnacht

In Schedelmeter geëerd als Jodenredder (21/11, p. 8) stond dat in september 1938 een stroom Joodse vluchtelingen op gang kwam na de Kristallnacht. Dat moet zijn: december 1938.