‘Schiphol kan met maximaal 40.000 vluchten uitbreiden’

De ‘beschikbare milieuruimte’ is gebaseerd op berekeningen van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Geluidsschade en milieuoverlast spelen een kleinere rol.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Schiphol kan vanaf 2021 met maximaal 40.000 vluchten per jaar uitbreiden. Dat staat in de conceptversie van de Milieueffectrapportage (MER) die de luchthaven heeft opgesteld, meldt de NOS.

De maximale groei is gebaseerd op berekeningen van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): bij een grotere toename komt de veiligheid in het geding. Vervolgens is berekend wat deze groei zou betekenen op het gebied van geluidshinder en milieuschade, de hoofdargumenten tegen de uitbreiding van vliegverkeer. Opvallend genoeg kwamen hier geen argumenten uit om de bovengrens te verlagen.

In 2008 is afgesproken dat Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar mag faciliteren. Voor de periode daarna moeten nog afspraken gemaakt worden. De MER is het uitgangspunt aan de onderhandelingstafel. Hoewel 40.000 vluchten de maximaal toegestane groei van de luchthaven is, is het niet aannemelijk dat de luchthaven daadwerkelijk zo sterk zal uitbreiden.

Eerder dit jaar stopte Jos Nijhuis als topman van Schiphol. ‘Schiphol zit nu vol, maar dat is niet door mij’

1,84 procent per jaar

Milieuorganisaties en omwonenden zullen zich flink verzetten tegen een dergelijke groei. Ook Schiphol-topman Dick Benschop pleit voor een “gematigde en gecontroleerde groei”. Volgens een ingewijde hebben Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen die op de luchthaven vliegen (verenigd in de BARIN) en de LVNL gezamenlijk een voorstel van 1,84 procent groei per jaar gedaan, voor Schiphol en Lelystad Airport samen.

Uit de gelekte MER blijkt ook dat groei van Schiphol alleen mogelijk is als de zogenoemde vierde baanregel flink wordt verruimd. De luchthaven mag volgens die regel dagelijks niet meer dan tachtig vliegtuigen gebruik laten maken van de vierde baan om de omwonenden van de aanvliegroutes van geluidsoverlast te ontzien.

Als Schiphol daadwerkelijk met 40.000 vluchten zou uitbreiden, zou de regel 180 dagen per jaar overschreden worden. Nu ligt dat aantal rond de twintig. In de dorpen die het meeste geluidsoverlast hiervan ervaren wonen honderden mensen, in de ruimere regio enkele duizenden.

ORS en minister

De concept-MER zal hoogstwaarschijnlijk komende week gepubliceerd worden. Vervolgens geeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd, een advies uit aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Dit zal vermoedelijk nog voor de kerst gebeuren. Het kabinet moet vervolgens uitsluitsel geven.

Schiphol benadrukt in een officiële reactie dat de “beschikbare milieuruimte” die de MER beschrijft, geen definitief voorstel voor de uitbreiding is. “De concept-MER geeft inzicht in de scenario’s en helpt bij de gesprekken in de ORS.”