Opinie

Touwtje

Mijn zwager geeft ons een lift. We rijden mee in zijn familie-auto die al een respectabel aantal kilometers heeft.

Onderweg praten we wat over zijn werk. Hij is wetenschapper, iets met wiskunde. Hij geeft lezingen door heel Europa.

„Waarom heb je dat touwtje daar, moet je iets onthouden?” wijs ik naar een koordje aan zijn stuur.

„Eh, nee. Dat is voor ’s ochtends, als het koud is.”

En op mijn vragend zwijgen: „Dan is het stuur koud en stuur ik dus met dat touwtje.”

U kunt Ikjes (in maximaal 120 woorden) insturen via ik@nrc.nl