Brieven

Stuur CO2 retour naar Rusland

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Het schiet niet op met de verlaging van CO2-uitstoot, wereldwijd. Vorig jaar is de CO2-uitstoot notabene weer toegenomen, ook in Nederland. De behoefte aan energie neemt toe,en die wordt nog maar voor een klein deel door wind en zon gedekt. De serie artikelen in NRC over de toename van het gasverbruik en het aantal pijpleidingen van Rusland naar Europa stellen niet gerust. Europa is verslaafd aan het gas. We willen niet aan de kernenergie, en de noodzakelijke energiebezuinigende maatregelen worden maar mondjesmaat uitgevoerd.

Er blijft dan nog één mogelijkheid over die zoden aan de dijk zet en dat is CO2 bij grotere vervuilers afvangen en ondergronds opslaan. Duidelijk is dat CO2-opslag niet in dichtbevolkte regio kan plaatsvinden, omdat er nog onduidelijkheden zijn over de veiligheidsrisico’s op langere termijn. De grote gas- en olieproducerende landen, zoals Rusland en Saoedi-Arabië, winnen deze grondstoffen in gebieden waar nauwelijks mensen wonen. In beide landen zijn tal van lege aardgas- en olievelden, die voor de opslag van CO2 geschikt zijn. Van de vele pijpleidingen van Rusland naar Europa kan er ook wel een voor het transport van CO2 naar Rusland worden gebruikt. De grote olie- en gastankers, die leeg terugvaren naar Saoedi-Arabië, kunnen ook voor transport van CO2₂ worden gebruikt. Een dergelijk groots project moet op EU-niveau worden aangepakt.