Brieven

Brieven 24/11/2018

Klaas Dijkhoff

Sta toch pal voor demonstratierecht

Hoe verbinden we de feestelijke intocht van Sinterklaas met het recht op demonstratie? Met die vraag hebben ik en veel van mijn collega-burgemeesters zich de afgelopen tijd beziggehouden. Dat recht is een van de oudste grondrechten van een democratische samenleving en het is ons wat waard. Hoewel het geen onbeperkt recht is, tracht een overheid een demonstratie goed en veilig te faciliteren. Zij onthoudt zich van een oordeel over de inhoud van de boodschap en, als het even kan, brengt de demonstratie binnen oog- en gehoorsafstand van datgene waar de demonstranten tegen ageren.

Dat goed doen was niet eenvoudig. Veel mensen begrepen niet goed waarom er ook ‘bij een kinderfeest’ mag worden gedemonstreerd. Mijn collega’s en ik hebben getracht dat uit te leggen.

Bovendien hebben we een eed op de Grondwet en de wetten van ons land afgelegd. Soms betekent dat dat je de rug recht, de tegenwind trotseert en voor onze liberale democratische waarden staat. Je legt de verbinding tussen mensen met uiteenlopende opvattingen, zelfs als dat moeilijk is.

Zet dat nu eens af tegen de uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Wie wordt geholpen met zijn suggestie het recht op demonstratie even terzijde te schuiven? Kernvraag: waarom staat de voorman van de liberale partij niet voor kernwaarden van onze democratische rechtsstaat? Waarom surft hij mee op de golven van populisten? Hij had de samenleving een grotere dienst bewezen door náást de burgemeesters te staan.

Pensioenakkoord

Poldertraditie is achterhaald

De vakbonden die zijn betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord vertegenwoordigen slechts 19 procent van de werknemers.

Dit percentage wordt omhoog getrokken door werknemers tussen de 55 en 65 jaar; van hen is 35 procent lid van een vakbond (CBS, juni 2018). Waarom maken het kabinet en de werkgevers zich afhankelijk van zo’n kleine groep werknemers? Het feit dat de rest van de werknemers niet is georganiseerd, betekent niet dat men zich moet laten gijzelen door een niet-diverse minderheid. Laat het overgrote deel van de werknemers niet de dupe worden van deze achterhaalde poldertraditie.