Vogelaars woedend over aanwezigheid van jagersvereniging op vogeldag

Het moet een vrolijke dag met ruim tweeduizend vogelaars worden, komende zaterdag in Apeldoorn. Maar voorafgaand aan deze jaarlijkse Landelijke Dag van vogelonderzoeksorganisatie Sovon is er vooral veel woede.

Reden is de aankondiging dat een van de 75 kraampjes op de vogeldag bemand zou worden door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Die had zich aangemeld omdat haar leden ook vogeltellingen uitvoeren en „meerdere activiteiten ontplooien” voor een „betere biotoop voor vogels”. Ook sponsort de jagersvereniging de nieuwe Vogelatlas, die zaterdag aan minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur, ChristenUnie) wordt uitgereikt.

Dinsdag maakte Sovon bekend dat de jagers toch niet welkom zijn. „We ontvingen, naast steunbetuigingen, reacties van vrijwillige waarnemers en leden die ons vroegen om het besluit te heroverwegen”, meldt de organisatie op haar website. „De emoties liepen daarbij soms hoog op.”

Op sociale media uitten vogelaars kritiek. Er werd een petitie gestart om de ‘vijand’ van de vogeldag te weren. Voorzitter Harm Niesen van de Faunabescherming schreef in een open brief dat hij veel zin had om zijn nieuwe atlas „in de fik te steken”. Hij hoopte dat de jagers „de tent uitgejaagd worden”.

De Jagersvereniging is teleurgesteld dat zij niet meer welkom is en wijst erop dat er aan haar deelname een democratisch besluit van de ledenraad van Sovon voorafging. „We zijn teleurgesteld dat dit onder druk van een activistische minderheidsgroepering is teruggedraaid.” De vereniging „blijft de dialoog en de samenwerking aangaan”. (NRC)