Seksuele intimidatie wijdverspreid bij Commissie Afrikaanse Unie

Slachtoffers zijn met name stagiairs, jonge vrijwilligers en tijdelijke krachten. Zij krijgen banen toegezegd in ruil voor seks.

De top van de Afrikaanse Unie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.
De top van de Afrikaanse Unie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Foto Monirul Bhuiyan/AFP

Vrouwen die werken voor de Commissie van de Afrikaanse Unie zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie en mishandeling. Vrouwelijke stagiairs, jonge vrijwilligers en tijdelijke krachten krijgen veelal banen toegezegd in ruil voor seks. Dat blijkt uit intern onderzoek bij het uitvoerend orgaan van de Afrikaanse Unie (AU), waarover de Unie donderdagavond een verklaring naar buiten bracht.

In reactie op de uitkomsten van het onderzoek, liet de Afrikaanse Unie weten beleid tegen seksuele intimidatie door te voeren. Het huidige gebrek aan beleid zou ertoe leiden dat slachtoffers geen melding durven te maken van grensoverschrijdend gedrag. Het wél melden van seksuele wandaden benadeelt het slachtoffer in het huidige systeem juist nog meer, stelt het onderzoek, omdat er geen “effectief beschermingsmechanisme” van kracht is.

In de persverklaring geeft de AU ook aan een speciale commissie in het leven te roepen die 44 van de onderzochte gevallen van seksuele intimidatie zal onderzoeken.

‘Bijna unaniem’

De Unie startte het onderzoek nadat bijna veertig vrouwelijke stafleden binnen de Commissie - vergelijkbaar met de Europese Commissie - klachten uitten. Voor het onderzoek werden bijna negentig stafleden geïnterviewd. Zij bevestigden “bijna unaniem” dat seksuele intimidatie wijdverspreid is. Veelvoorkomend is dat senior personeelsleden jonge vrouwen contracten beloven als zij meegaan in hun seksuele eisen. Met name tijdens missies zou hoger geplaatst personeel zich misdragen.

In het onderzoek kwamen ook klachten naar boven over corruptie, nepotisme en pesterijen door zowel mannelijke als vrouwelijke bazen.