SCP

Ondanks daling na de crisis leven een miljoen mensen in armoede

Nederland telde in 2016 bijna een miljoen armen, 6 procent van de bevolking. Dit is fors lager dan in 2013 toen het percentage op 7,6 procent lag en er 1,2 miljoen mensen in armoede leefden. De oorzaak is de aantrekkende economie na 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de armoede in Nederland in kaart heeft gebracht. Het SCP heeft voor de nieuwe rapportage het begrip armoede herijkt. „We hebben dit jaar opnieuw gekeken naar wat mensen minimaal nodig hebben en hoeveel dit kost. Ook is opnieuw geïnventariseerd hoeveel mensen nu echt te besteden hebben.” Bij het bepalen van wat mensen minimaal nodig hebben is het SCP uitgegaan van het ‘niet-veel-maar-toereikendbudget’ (NVMT). Dat bedraagt voor een alleenstaande 1.139 euro per maand. (ANP)