Loonstijging

CPB: voor fors hogere lonen moet arbeidsproductiviteit omhoog

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, sneller toeneemt. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag in een rapport over de oorzaken van de trage loonstijging in Nederland. Sinds 2014 is de economie flink aangetrokken, maar groeien de lonen jaarlijks een stuk minder dan voor de crisis. Belangrijkste reden is volgens het CPB dat de groei van de arbeidsproductiviteit, die al vanaf de jaren 80 steeds langzamer toeneemt, sinds 2014 verder is vertraagd. CPB-directeur Laura van Geest stelt dat de cijfers inzicht geven in de oorzaak van het probleem, maar dat het daarmee „niet per se makkelijker is om er iets aan te doen”. Uit het onderzoek blijkt verder dat flexibilisering niet tot structureel lagere lonen heeft geleid. (NRC)