Hoge Raad: oud-rechter handelde onrechtmatig

Justitie Oud-rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak moeten advocaat Hugo Smit – die naar verluidt 5 miljoen claimt – schadevergoeding betalen.

De gepensioneerde Haagse rechter Hans Westenberg en de Raad voor de Rechtspraak hebben volgens de Hoge Raad onrechtmatig gehandeld tegenover advocaat Hugo Smit. Na een jarenlange procedure die erover ging of Westenberg had gelogen over een rechtszaak is vrijdag door de hoogste rechter vastgesteld dat de voormalige rechter en de Staat schadevergoeding moeten betalen aan Smit.

Het gerechtshof in Den Bosch moet nu de exacte omvang van de schade van Smit gaan vaststellen. Hij claimt naar verluidt een vergoeding van zo’n 5 miljoen euro wegens advocaat- en proceskosten, inkomensderving en reputatieschade. Het bedrag zal door de Staat moeten worden betaald.

Westenberg (73) heeft volgens zijn advocaat Arnold van Uchelen bij zijn pensionering met de Raad voor de Rechtspraak afgesproken dat de overheid de kosten betaalt van de gerechtelijke procedures. Volgens Hugo Smit is alleen al aan de landsadvocaat ongeveer een miljoen euro uitgegeven.

Lees ook Oud-griffier moet oud-rechter schadevergoeding betalen

Stoppen met procederen

In 2004 begon Westenberg een procedure tegen Smit, de advocaat van projectontwikkelaar Chipshol, nadat die in een boek had verteld dat hij in 1994 door de toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank Westenberg was gebeld. De rechter zou hem hebben laten weten dat hij beter met procederen kon stoppen in de zaak-Chipshol, omdat hij die toch zou verliezen.

In 2009 oordeelde het Haagse gerechtshof dat Westenberg inderdaad had gebeld. Hierop begon Smit in 2010 een rechtszaak tegen Westenberg om schadevergoeding. Hij vindt dat de rechter misbruik heeft gemaakt van procesrecht en onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld Deze procedure is nu in hoogste instantie beslecht.

Schadelijk handelen

Advocaat Smit is van mening dat hij is benadeeld door de financiële en andere steun die de Raad voor de Rechtspraak aan Westenberg heeft verleend. Hij vordert schadevergoeding van de Staat, onder meer op de grond dat de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in een brief van 3 mei 2006 aan een lid van de Tweede Kamer het volgende heeft geschreven: „Het is veeleer zo dat de Raad [voor de Rechtspraak] en het betrokken gerechtsbestuur zélf zich op het standpunt stellen dat het handelen van de advocaat [...] niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.”

Het gerechtshof oordeelde eerder dat deze passage onrechtmatig was jegens de advocaat. De Hoge Raad is met het hof van oordeel dat deze beschuldiging van de Raad voor de Rechtspraak „onnodig diffamerend” is.

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak moet in Het Financieele Dagblad en NRC een rectificatie laten plaatsen. Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak zegt het arrest van de Hoge Raad nog te bestuderen. Oud-rechter Westenberg zegt ook de uitspraak met zijn advocaat te gaan bestuderen. Hij reageert vooralsnog laconiek. „Het leven heeft grijze en zonnige dagen.”