Brieven

Brieven

Het pensioenstelsel is ingewikkeld, maar het wordt er niet beter op door halve waarheden te verkondigen over het zogenaamde ‘pensioenprobleem’. In het artikel Overleg over pensioenen strandt, nederlaag voor kabinet-Rutte (21/11) staat over werknemers die op 45-jarige leeftijd uit het pensioenfonds stappen en ZZP’er worden: „Zij hebben de subsidie wél betaald, maar niet ontvangen.” Het pensioenstelsel dat we nu hebben gaat uit van collectiviteit. Een deelnemer heeft dus niet een eigen potje. Je kunt in zo’n collectief stelsel al helemaal niet spreken van ‘subsidie’ van de een naar de ander. Dat is het individualistische paradigma en dat van de collectiviteit door elkaar husselen. Als je als werknemer eerder uitstapt, profiteer je minder van de overwaarde die er door het fonds wordt gecreëerd. Dat is waar. En als dat aangepast moet worden, bijvoorbeeld omdat veel werknemers slechts een beperkt aantal jaren aan het pensioen deelnemen, kan dat binnen het huidige collectieve stelsel door de pensioenopbouw in de beginjaren sneller te laten stijgen dan in latere jaren. Daar kan best een goed rekenmodel voor worden ontwikkeld. Het is niet waar dat de uitgestapte werknemer minder aan pensioen ontvangt dan hij/zij heeft ingelegd en daarmee anderen subsidieert. Door te spreken van subsidie wordt dat wel gesuggereerd.

Overigens is de pensioendiscussie vooral een politieke discussie. Liberaal Nederland is vanuit ideologisch standpunt voorstander van individualisering van de pensioenen, en het zou wel goed kunnen uitpakken voor de particuliere verzekeraars. Vakbonden hebben alles te verliezen als ze de pensioenfondsen opgeven.