Brieven

Brieven 23/11/2018

Italië

Verdeel in eigen land

Na lezing van Opkrabbelen lukt Massimo niet meer (21/11) over de schrijnende armoede in Napels was ik onmiddellijk geneigd begrip te hebben voor het besluit van de Italiaanse regering om de bijstandsuitkeringen te verhogen. Dat hiermee de strenge begrotingsregels van de EU worden overtreden moet dan maar voor lief worden genomen. Bij nader inzien vraag ik me echter af in hoeverre de EU met dit probleem mag worden opgezadeld. De kloof tussen het welvarende noorden en armoedige zuiden bestaat immers al eeuwenlang en was voor een partij als de Lega Nord zelfs reden om voor een scheiding tussen het noorden en zuiden te pleiten. En nu zie je dat de huidige regeringspolitici het Italiaanse probleem op het bord van Europa leggen. Ze zouden zich beter kunnen richten op een rechtvaardiger verdeling van de welvaart in eigen land.

Medicijnen

Big Farma innoveert niet

Het artikel over de Access to Medicine Index van de gelijknamige non-profitinstelling, Coalities nodig voor betere toegang tot medicijnen (20/11), stelt dat de wereldwijde toegankelijkheid van medicatie centraal moet staan bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Maar kunnen we van een systeem, gebaseerd op patenten en winstmaximalisatie, wel verwachten dat het zorg ontwikkelt voor de allerarmsten op aarde? Wie deze index bestudeert ziet dat geen enkel farmaceutisch bedrijf punten scoorde op het ontwikkelen van innovatieve modellen rondom patenten en licenties, iets dat concurrentie zou stimuleren. Kortom, farmaceuten zijn niet bezig met innovaties die hun eigen verdienmodel kunnen schaden. Dit is niet heel verrassend. Wat wel verrassend is, is de voorzichtige houding van de politiek om het huidige patentrecht voor geneesmiddelen te hervormen. Ondanks de brede politieke consensus dat de huidige industrie niet duurzaam is, worden er geen grote veranderingen in geneesmiddelenbeleid doorgevoerd. Oplossingen, zoals het ontkoppelen van de ontwikkeling en de productie van medicijnen, waardoor monopolieposities doorbroken worden, zijn voor politici nog te radicaal.


Wemos Health Unlimited

Carolien Roelants

Waarom Westen beter?

In haar column (19/11) stelt Carolien Roelants: „De afgelopen zeventig jaar heeft Israël meer mensen vermoord dan enig ander westers land.” Waarom Israël met een westers land vergelijken als het gaat om aantallen liquidaties? Waarom niet met alle landen? Voert Israël meer liquidaties uit dan Saudi-Arabië, Iran, China of Noord-Korea? Vergelijkt ze Israël met westerse landen vanuit een moreel superioriteitsbesef? Is het minder erg als iemand in Egypte of Jemen wordt geliquideerd? Heeft Israël niet te maken met specifieke dreigingen vanuit niet-westerse hoeken? Waarom moet het Westen beter zijn dan de rest? Dat lijkt me een naïeve vooringenomenheid, treurig en schadelijk. Ik protesteer hier hevig tegen. Overigens is Carolien Roelants de meest gewaardeerde en een van de beste columnisten en de belangrijkste informatiebron over Jemen en Saudi-Arabië.

Correcties/aanvullingen

Kernenergie

Bij het artikel Hoelang leunt Frankrijk nog op kernenergie? (20/11, p. E6-E7) staat in de titel van de grafiek dat in de EU 30 procent van de energie uit kerncentrales komt. Dat is onjuist. Het is slechts 13 procent. In de grafiek is per abuis de zogeheten ‘primaire’ energieproductie van de meeste EU-landen afgebeeld. Geïmporteerde olie, gas en kolen blijven daarbij buiten beschouwing. Daardoor wordt in deze grafiek het belang van kernenergie in de Europese energievoorziening overschat.

Vaccineren

In het bijschrift bij Niet-vaccineren moet gevolgen hebben, vindt staatssecretaris (20/11, p. 9) stond dat er een vaccinatiedag in Ahoy was tegen HPV. De vaccinatiedag was voor allerlei inentingen.

Coppi

In de column Graag meer plaquettes (21/11, p. 20) stond dat wielrenner Gerrit Schulte in 1950 de klassieker Parijs-Roubaix won. Dat is onjuist, Fausto Coppi won.