Opinie

Boks

Als eerstejaars student heb je de duty om in de studentenkroeg achter de bar te staan. Helemaal leuk. Zo vaak mogelijk perfecte tweevingerige schuimbiertjes op de bar flatsen. We werken met drankkaarten. Vandaag is de bar door externen afgehuurd, die niet allemaal op de hoogte zijn van dit drankkaartfenomeen. Naarmate de avond vordert, wordt het beduidend gezelliger aan de andere kant van de bar. Wanneer een vriendelijke jongeman me zijn vuist toereikt, probeer ik koelbloedig te anticiperen op zijn boks. Waarbij ik nog net niet een compleet handshake ritueel uitvoer. Hij kijkt me wat bedenkelijk aan, draait zijn vuist om en opent deze: geld voor de biertjes...

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl