Bewoners C&S werden jarenlang verwaarloosd

Misstanden in de zorg In zorginstelling C&S in Rijswijk schoot de zorg van kwetsbare kinderen ernstig tekort, blijkt uit onderzoek van NRC.

Illustratie Gijs Kast

Bij een zorginstelling in het Gelderse Rijswijk is jarenlang sprake geweest van verwaarlozing van bewoners. Ze kampten onder meer met psychoses, autisme, een angststoornis of posttraumatisch stress-syndroom en ontvingen desondanks niet de beloofde zorg. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Pas vanaf 2016 constateerden toezichthouders veel tekortkomingen bij C&S. Desondanks plaatsten jeugdbeschermers vanaf de zomer van 2017 kinderen in de instelling. Tien veelal gedragsgestoorde kinderen belandden met acht volwassenen in een pand waar de zorg al tijden tekortschoot. De gemeente Buren, waar Rijswijk onder valt, vond dat verdedigbaar „met de informatie die men toen had”.

Meerdere kinderen werden hardhandig behandeld. Een jongen van zes, epileptisch en zwakbegaafd werd ’s nachts opgesloten. Overdag ontglipte hij geregeld aan de aandacht van de onderbemensde staf. Begin maart dit jaar vond een begeleider hem vlak buiten het instellingterrein, bewusteloos en met zijn hoofd half in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal. De jongen overleefde.

Vertrouwelijkheid ‘beleid’

Herstelcentrum C&S, met tevens twee locaties in Tiel, werd in juli dit jaar opgedoekt op last van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de toezichthouders van GGD Gelderland-Zuid.

De inspectiediensten brachten in mei twee vernietigende rapporten uit. Medewerkers hadden „onvoldoende zicht” op de veiligheid van kinderen, concludeerde de Inspectie acht maanden na plaatsing van de eerste kinderen. Kinderen zijn eind mei dit jaar weggehaald bij C&S, volwassenen vertrokken begin juli.

Zorgwekkende rapporten uit 2016 en 2017 van GGD-Gelderland Zuid over de tekortschietende volwassenenzorg bij C&S werden niet verspreid onder derden omdat vertrouwelijkheid „beleid” was. Jeugdbescherming Gelderland, onbekend met de rapporten, plaatste vanaf de zomer van 2017 nietsvermoedend zes kinderen bij C&S in Rijswijk, onder wie het epileptische jongetje.

Medewerkers hadden „onvoldoende zicht” op de veiligheid van kinderen

Pas in maart 2018 beseften de jeugdbeschermers dat de zorg ernstig tekortschoot. Jeugdbescherming Gelderland dacht dat de kinderen zouden belanden op groepen apart van de volwassenen, laat de organisatie weten. Waarom ze niet eerder ontdekten dat die aanname niet klopte, laten de jeugdbeschermers in het midden.

GGD Gelderland Zuid heeft besloten haar toezichtsrapporten voortaan openbaar te maken.

Gemeenten Buren en Tiel hebben beslag laten leggen op rekeningen van C&S. De sociale recherche onderzoekt de financiële huishouding. Of het OM is ingeseind, laat de sociale recherche niet weten.

De eigenaar van de instelling lijkt intussen, op afstand, betrokken bij een doorstart van zorgactiviteiten. Er is een website in de lucht, personeelsadvertenties zijn verschenen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte.

De eigenaar van Herstelcentrum C&S ontkent de beschuldigingen, van de hardhandigheid tot het gebrek aan zorg. Bewoners hebben wél zorg ontvangen, stelt zij.