Overheidsrapport: gevolgen klimaatverandering groot voor VS

Het rapport waarschuwt onder andere voor luchtverontreiniging, ziektes, ontwrichting van de infrastructuur en extreme weersverschijnselen.

De Amerikaanse stad New Orleans na orkaan Katrina in 2005.
De Amerikaanse stad New Orleans na orkaan Katrina in 2005. Foto Smiley Pool/AP

De Amerikaanse regering heeft vrijdagmiddag een alarmerend rapport over de gevolgen van klimaatverandering naar buiten gebracht. Volgens deze Nationale Klimaat Raming zijn de gevolgen al voelbaar in het hele land. Voor de toekomst wordt gewaarschuwd voor schade aan natuur en economie, voor doden door luchtverontreiniging, ziektes en extreme weersverschijnselen, en voor ontwrichting van de infrastructuur.

Lees ook dit opiniestuk van Marc Davidson: Stuur Trump de klimaatrekening

Het rapport is opgesteld door het Global Change Research Program, waarin verschillende ministeries en instanties zoals de NASA en de Environmental Protection Agency zijn vertegenwoordigd. Zij schrijven dat “klimaatverandering in de toekomst verschillende terreinen van het dagelijks leven zal verstoren en tot een daling van de welvaart zal leiden”. Ze wijzen op sectoren van de economie die nauw zijn verbonden met de natuur, zoals landbouw, visserij en toerisme. Tegen het eind van de eeuw zal bij onveranderde omstandigheden de schade kunnen oplopen tot honderden miljarden dollars per jaar.

De schade zal volgens de opstellers van het rapport “niet gelijk worden verdeeld”. Zij verwachten dat ouderen, armen en native Americans buitenproportioneel zullen worden getroffen omdat zij respectievelijk meer last hebben van verontreiniging en ziektes, niet over de middelen beschikken om zich te wapenen tegen de schadelijke gevolgen van extreem weer, en economisch afhankelijker zijn van de natuur.

Parijsakkoord

In het rapport staan geen concrete beleidsaanbevelingen. Wel wordt gesteld dat een onmiddellijke “wereldwijde aanpak van broeikasgassen door het klimaat veroorzaakte gevaren kan verkleinen”. De reductie van broeikasgassen met 49 procent in 2030 is een van de doelstellingen in het VN-klimaatakkoord van Parijs. Onder president Trump hebben de Verenigde Staten zich teruggetrokken uit dit klimaatakkoord. In eigen land heeft de Amerikaanse regering de beperkingen van de uitstoot van schadelijke gassen overgelaten aan de individuele staten, die er ook voor mogen kiezen géén beperkingen op te leggen aan de lokale industrie.

President Trump is een zelfverklaard scepticus als het gaat om de invloed van menselijk handelen op het klimaat. Woensdag twitterde hij nog: “Akelige, uitgestrekte koudegolf kon ALLE RECORDS wel eens gaan verbeteren – hoe zit het eigenlijk met de opwarming van de aarde?”