Jaarrapport CBS

Bijna kwart inwoners Nederland heeft migratieachtergrond

Integratie Kinderen van migranten gaan steeds meer lijken op autochtone leeftijdgenoten, blijkt uit een integratie-onderzoek van het CBS.

Nederland wordt steeds meer een migratieland. Van de Nederlandse bevolking heeft 23 procent een migratieachtergrond. Ruim de helft van deze groep is niet in Nederland geboren, de andere helft zijn in Nederland geboren kinderen van migranten. Dit staat in het Jaarrapport Integratie 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat woensdag verscheen. Het CBS kijkt elke twee jaar naar ontwikkelingen van verschillende groepen migranten en hun kinderen in Nederland op het gebied van onder meer onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheid, criminaliteit en relatievorming. Op alle vlakken gaan de jongere generaties migranten steeds meer op hun autochtone leeftijdgenoten lijken, blijkt uit het onderzoek van het CBS, mits zij in Nederland zijn opgegroeid. (NRC)