Brieven

Brieven 22/11/2018

Marrakesh-akkoord

Zinloze geitenpaadjes

Het is zonneklaar dat ondertekening door Nederland van het migratiepact van Marrakesh zal leiden tot Urgenda-achtige taferelen bij de rechter. Vluchtelingen- en migrantenorganisaties, kerken en Tim Hofman-achtige kinderinitiatieven zullen bij de rechter pogen de inspanningsverplichting van verdrag of pact om te zetten in een harde verplichting. ‘Inlegvellen’ en andere geitenpaadjes van Rutte doen niet ter zake. De harde ondertekening is een voldoende zelfstandige rechtsdaad.

Ziekenhuis Lelystad

‘Financieel niet haalbaar’

Het ziekenhuis in Lelystad is failliet. Als huisarts kon ik niet om de emoties heen: de poli-assistente die in huilen uitbarstte toen ik haar aan de telefoon had; de angst van een jonge vrouw in mijn spreekkamer, die de chirurg dreigt kwijt te raken die haar twee keer door een zwarte periode heen heeft gesleept; de woede van een vrouw die na een zware zwangerschap last minute moet bevallen bij een andere dan haar eigen gynaecoloog, in een ander ziekenhuis; de onmacht van het fantastische team van artsen op de spoedeisende hulp die moeten toezien hoe hun SEH ’s avonds gesloten wordt. En dan krijg je in een vergadering met allemaal niet-zorgverleners – mensen die zelf niet afhankelijk zijn van ziekenzorg in Lelystad – te horen dat je er „niet zo emotioneel in moet zitten”. Het is „financieel nu eenmaal niet haalbaar”, wordt er gezegd. Het leven redden van een pasgeboren baby op Urk? Of van een vrouw met complicaties na haar bevalling? Goede spoedzorg in de nacht aan een stikbenauwde longpatiënt? Het redden van het leven van mijn buurvrouw die thuis een hartstilstand kreeg? Als dát financieel niet haalbaar is, vraag ik mij af wat een mensenleven waard is. Of: wat is een leven waard in Flevoland?

Snelle trein

Nepnieuws

Het bericht Snellere trein tussen Eindhoven en Düsseldorf (17/11) belooft een reistijdverbetering van nu twee uur naar één uur en veertig minuten. Maar wie even de moeite neemt een reisplanner te raadplegen, ziet dat de huidige reistijd per trein van Eindhoven naar Düsseldorf al één uur en 49 minuten bedraagt. Dus van de beloofde reistijdverbetering is de helft nepnieuws.

Kinderpardon

Niet sjoemelen

In zijn Commentaar over het kinderpardon schrijft NRC: „Moet nu het recht van vernederlandste kinderen voorrang krijgen boven de plicht van hun ouders om te vertrekken? Nee, hoe akelig het ook is.” (Asielbeleid moet ook reëel, voorspelbaar en eerlijk kunnen zijn, 9/11). Graag wil ik u eraan herinneren dat Nederland niet alleen een verdrag over de bescherming van de mensenrechten heeft ondertekend, maar ook een separaat verdrag over de rechten van het kind.

Het is dus onze plicht om de rechten van deze vernederlandste kinderen zwaarder te laten wegen dan de plichten van hun ouders om te vertrekken. Niets meer en zeker niets minder. Daar valt niet mee te sjoemelen.

Led-koplampen

Verblinde fietsers

Goed dat er aandacht wordt besteed aan problemen door ledlampen in de koplampen van auto’s en verblinding van andere automobilisten (Waarom zijn koplampen met led zo fel?, 17/11). Waar het artikel helaas niet over rept, zijn alle fietsers en andere weggebruikers die ook verblind worden door deze lampen. Helaas dreigen door deze ledlampen gevaarlijke situaties te ontstaan. Ik vraag me af welke veiligheidstesten hiervoor zijn uitgevoerd en of dit met alle soorten weggebruikers (van diverse leeftijden) is gedaan.

Correcties/aanvullingen

Vernoemd

In Donald Judd liep voorop in de trend van ‘Loft Living’ (17/11, p. L13) stond dat Donald Judds dochter is vernoemd naar Arnulf Rainer. Dit moet zijn: Yvonne Rainer, een Amerikaanse danseres en filmmaker met wie Judd bevriend was.