Publieke omroep

Minister: omroepen houden zich niet aan regels voor schnabbelende journalisten

Publieke omroepen houden zich niet aan de verplichting om nevenfuncties van hun „belangrijke journalistieke functionarissen” openbaar te maken. Het gaat hierbij om de nevenfuncties van „in ieder geval hoofdredacteuren en overige gezichtsbepalende presentatoren (‘anchors’)”.

De verplichting was er al voor topfunctionarissen bij de omroepen – waaronder de raad van toezicht en het bestuur. Sinds dit jaar geldt de nieuwe Governance-code Publieke Omroep, en moeten ook de nevenactiviteiten van belangrijke journalisten op de website van de omroep staan.

Zo zou omroep KRO-NCRV volgens de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO), die toeziet op de naleving van de governancecode, bijvoorbeeld moeten melden dat presentatrice Yvon Jaspers nevenactiviteiten verricht voor een veevoederbedrijf en of die betaald zijn of niet. Jaspers maakt Boer Zoekt Vrouw en Onze boerderij, maar zij is sinds drie jaar ook boegbeeld van For Farmers. KRO-NCRV laat weten dat de omroep – „net als in voorgaande jaren” – aan het eind van het jaar nevenfuncties inventariseert. „Aansluitend zal dan het Register Nevenfuncties op onze website worden geactualiseerd en aangevuld met inachtneming van de nieuwe regels.”

De Telegraaf signaleerde eind oktober al dat de omroepen de strengere regels niet nakomen. Maandag bevestigde minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) die bevinding, in antwoord op Kamervragen van D66 hierover.

Minister Slob stelt dat het nevenfunctieregister „actueel” moet zijn, om zo „ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen”.

Het CIPO is in augustus begonnen met „een nalevingsonderzoek”. Het CIPO verwacht dat onderzoek „uiterlijk midden februari” af te ronden. Het NPO-bestuur kan geld inhouden van omroepen die de governancecode niet naleven.