De politieke comeback van Paul Rosenmöller

De Haagse Stemming Vandaag vinden in 37 gemeenten herindelingsverkiezingen plaats. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Een wedstrijdje marathonvergaderen bij Justitie, terwijl ze er rond de pensioenen al snel (niet) uitkwamen. En een bekend GroenLinks-gezicht keert terug in de politiek.

GEKLAPT: Voor de vierde keer op rij in deze nieuwsbrief en waarschijnlijk voorlopig voor het laatst: de pensioenonderhandelingen. Er lag een akkoord op grote lijnen, maar gisteravond staakte de FNV toch de onderhandelingen omdat ze vond dat het kabinet hen onvoldoende tegemoet kwam. De bonden wilden onder meer dat de AOW-leeftijd langzamer zou stijgen en ze vroegen soepeler rekenregels voor pensioenfondsen. Het kabinet kwam volgens de FNV “te weinig met structurele oplossingen”. Het klappen van de onderhandelingen is een nederlaag voor Rutte, die de pensioenhervormingen juist tot een van de doelstellingen van de coalitie had benoemd. Hij was dan ook “zeer teleurgesteld” en begreep het “totaal niet”.

MARATHONVERGADERING: Het leek vooraf een wedstrijdje marathonvergaderen te worden tussen de pensioenonderhandelaars en de Kamerleden die deelnamen aan de behandeling van de Justitiebegroting. Die laatste groep won met glans en ging tot 1.58 uur vannacht door. Vooral VVD’er Azmani moest het ontgelden. Het CDA noemde hem “een beetje populistisch” vanwege zijn voorstel om de staatssecretaris voor Asielzaken zijn discretionaire bevoegdheid te ontnemen. Voor links was Azmani “te rechts” met zijn visie dat migratie een gunst zou zijn en rechts vond de VVD’er “te links” omdat hij verklaarde dat de VVD onder voorwaarden zal instemmen met het veelbesproken migratie-akkoord van Marrakesh.

MISSTANDEN: Ondertussen is Justitie een onderzoek gestart naar misstanden bij immigratiedienst IND. Tientallen beslissingen tot het uitzetten van vreemdelingen zijn mogelijk ongeldig. Een klokkenluider bij de Zwolse afdeling trok aan de bel nadat hij bezwaarschriften van statushouders moest beoordelen terwijl hij ook al betrokken was geweest bij de afhandeling van hun asielaanvraag. De wet schrijft voor dat zo’n tweede besluit genomen moet worden door ambtenaren die niet in eerste instantie bij de kwestie betrokken waren. De medewerker zegt onder druk te zijn gezet om zo de wachtlijsten sneller weg te kunnen werken.

VERKIEZINGEN: GroenLinks kwam vanochtend met een verrassende lijsttrekker voor de Eerste Kamer-verkiezingen volgend jaar: Paul Rosenmöller. De oud-fractievoorzitter vertrok in 2002 uit de Tweede Kamer en werd tv-presentator voor Ikon en voorzitter van de VO-raad. Waar Lodewijk Asscher de deur naar samenwerking met het kabinet afgelopen week al dichtsloeg, houdt Rosenmöller die in een gesprek met de Volkskrant open: “Vanzelfsprekend. Als het kabinet GroenLinks nodig heeft voor een voorstel, gaan we onderhandelen om te kijken of we Nederland vooruit kunnen brengen.” De partijtop van GroenLinks bestaat straks naast Rosenmöller uit Klaver, Bas Eickhout en (interim)voorzitter Jeroen Postma: opvallend veel mannen voor een partij die pleitte voor een vrouwenquotum in de Haagse politiek.

KRIJGSMACHT: Zo bont als bij Justitie zullen ze het qua vergadertijd waarschijnlijk niet maken, maar woensdag staat alweer de volgende begrotingsbehandeling op de rol: die van Defensie. Binnen de krijgsmacht is een omslag nodig na een jaar vol incidenten. Uit rapporten doemt vaak het beeld op van een logge, bureaucratische organisatie. Hoe stel je orde op zaken bij een geplaagd departement? NRC-redacteuren Floor Boon en Karel Berkhout vroegen vijf deskundigen om advies. Ze kwamen tot vijf aanbevelingen voor een verbeterde krijgsmacht.

INTEGRITEIT: Naast de geklapte pensioenonderhandelingen had de FNV vandaag (toevallig?) ook eigen nieuws over de integriteit van overheidsambtenaren. Volgens FNV Overheid worden bedrijven voorgetrokken bij aanbestedingen en worden feiten die politiek gevoelig liggen verzwegen. De vakbond hield een peiling onder bijna 1.400 leden en daaruit blijkt dat één op de zes ambtenaren weleens onder druk wordt gezet om niet-integer te handelen. Hierdoor wordt volgens de ambtenaren belastinggeld niet juist besteed en worden besluiten genomen op basis van onjuiste informatie. Bij Justitie, Binnenlandse Zaken en VWS zou dit integriteitsprobleem het meest spelen.

KINDERVRAGEN: Voor de verandering was de Tweede Kamer dinsdag een uur lang het domein van 150 kinderen. Ze mochten ministers en staatssecretarissen vragen stellen. Waarom mogen kinderen niet stemmen? Hoe doen we het met het garfornuis als we stoppen met gasboringen in Groningen? De toon van de politici was welwillend, veel antwoorden bleven vaag. Zo hadden de ministers het onder meer over “schaarste”, “financieel voordeel” en de “onzichtbare hand”. De kinderen namen soms genoegen met één interruptie, anderen vroegen door. Een beetje geholpen door Kamervoorzitter Arib. “Meneer Wiebes, dat was geen antwoord op de vraag.”

QUOTE VAN DE DAG

“De mensen van Denk, daar kan ik goed mee door één deur, want die kan ik pesten. Dan komen ze met zijn drieën op me af en dan zeg ik: wat een Denkkracht.”

FvD’er en advocaat Theo Hiddema sprak dinsdag tijdens de behandeling van de Justitiebegroting – een terrein waarop hij namens de partij het woord voert – bij Pauw over de aanstaande biografie ‘Mr. Hiddema in de politiek’.