Opinie

Beroependag

Vol enthousiasme en met enige trots vertel ik mijn puberzoon over mijn deelname aan de jaarlijkse beroependag op zijn middelbare school en de rol die ik als ouder zal spelen in de belangrijke keuze voor het profiel die de havo- en vwo-leerlingen moeten maken. Nadat ik uitgebreid heb stilgestaan bij de voorbereidingen die ik voor deze dag heb getroffen en heb verteld hoe ik de leerlingen zal meenemen in de keuzes die ik tijdens mijn studie en loopbaan heb moeten maken, stel ik mijn zoon de vraag: „Welke vragen kan ik na dit verhaal allemaal verwachten van de leerlingen?” Hij kijkt mij meewarig aan en antwoordt: „Pap, ze willen maar één ding weten: wat is je salaris?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl.