Illegaliteit

Federale rechter schort Trumps asielbesluit op

Een rechter heeft het decreet waarmee President Trump wilde voorkomen dat migranten die vanuit Mexico binnenkomen asiel aanvragen tot 19 december opgeschort. Dan buigt de rechter zich over een lange termijn-oplossing. Trump wil het illegaal oversteken van de grens tegengaan. Daarom konden alleen migranten die bij officiële grensovergangen binnenkwamen een procedure beginnen. Maar volgens de rechter speelt de wijze waarop migranten het land binnenkomen geen rol bij de asielaanvraag. Trump „kan immigratiewetgeving niet herschrijven om beperkingen op te leggen die het Congres nadrukkelijk verboden heeft”, aldus de rechter. (Reuters)