Oostvaardersplassen

Besluit afschieten grote grazers niet geschorst

De Oostvaardersplassen, tussen Almere en Lelystad.
De Oostvaardersplassen, tussen Almere en Lelystad. Foto Olivier Middendorp

Het besluit van de provincie Flevoland om achttienhonderd edelherten te laten afschieten in de Oostvaardersplassen wordt voorlopig niet geschorst. Het besluit tot afschot is afdoende onderbouwd, zo heeft de rechtbank in Flevoland maandag bepaald in een kort geding dat zes organisaties hadden aangespannen. Wel had de provincie het besluit zorgvuldiger moeten voorbereiden. Het is nog niet zeker of de edelherten in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad daadwerkelijk worden afgeschoten. Er dient op 29 november nog een rechtszaak tegen het afgeven van de vergunning. Tot die tijd mag er in elk geval niet worden geschoten. De provincie wil met het afschieten massale sterfte tijdens de wintermaanden voorkomen. Afgelopen winter stierf 68 procent van de edelherten, 33 procent van de heckrunderen en 44 procent van de konikpaarden. (NRC)