Milieu

Inspectie in beroep bij provincie om vergunning Tata

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in beroep tegen een vergunning voor Tata Steel. De provincie Noord-Holland gaf die vergunning zonder dat het bedrijf aanvullende maatregelen hoeft te nemen om de uitstoot van stikstofoxiden terug te brengen, en daar is de toezichthouder het niet mee eens. De inspectie constateert dat de uitstoot bij het zogeheten windverhitten Europese normen overschrijdt. Omwonenden worden hierdoor te veel blootgesteld aan stikstofoxiden, vindt de toezichthouder. Die stoffen zijn schadelijk voor de luchtwegen en veroorzaken bodemverzuring. (ANP)