Wildbeheer

Flevoland mag edelherten laten afschieten in Oostvaardersplassen

Het besluit van de provincie Flevoland om 1.800 edelherten te laten afschieten in de Oostvaardersplassen wordt voorlopig niet geschorst. Het besluit tot afschot is afdoende onderbouwd, zo heeft de rechtbank in Flevoland maandag bepaald in een kort geding dat zes organisaties hadden aangespannen. Wel had de provincie het besluit zorgvuldiger moeten voorbereiden. Het is nog niet zeker of de edelherten daadwerkelijk worden afgeschoten. Er dient op 29 november nog een rechtszaak tegen het afgeven van de vergunning. Tot die tijd mag er in elk geval niet worden geschoten. De provincie wil de dieren door Staatsbosbeheer laten afschieten om massale sterfte tijdens de wintermaanden te voorkomen. Begin dit jaar ontstond daarover grote maatschappelijke ophef. (NRC)