Justitie doet tiental invallen in zuiden om mestfraude

Het Limburgse Bergs Advies zou een coördinerende rol spelen bij fraude met dierlijke mest. Ook bij klanten van het mestadviesbureau werden invallen gedaan.

Op verschillende plekken heeft de politie maandagochtend invallen gedaan in een groot onderzoek naar mestfraude.
Op verschillende plekken heeft de politie maandagochtend invallen gedaan in een groot onderzoek naar mestfraude. Foto Merlin Daleman

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en de opsporingsdienst van toezichthouder NVWA hebben maandagochtend op tien locaties in het zuiden van het land invallen gedaan in de strijd tegen mestfraude. Het is de grootste actie van het OM tot nu toe op dit gebied.

Het onderzoek is gericht op het grootste mestadviesbureau van Nederland, Bergs Advies in het Limburgse dorp Heythuysen. Dat zou een belangrijke rol spelen in de fraude met dierlijke mest in Nederland. Volgens het OM heeft het kantoor met valsheid in geschrifte „mogelijk tientallen boeren” geholpen „om te frauderen met mest”.

Het bedrijf zou de administratie van veehouders met „‘creatieve oplossingen’ steeds kloppend hebben gemaakt”. Op papier leek het daardoor alsof boeren minder dieren bezaten, meer grond hadden, of meer mest afvoerden dan in werkelijkheid het geval was. Aanvragen voor vergunningen zouden vals zijn opgemaakt en „ze lieten een melkveehouder sjoemelen met de medicijnregistratie van de koeien”, aldus het OM.

Bergs Advies doet de mestboekhouding van honderden boeren, berekent hoeveel fosfaten veehouders moeten afvoeren en koppelt er soms transporteurs en verwerkers aan. Volgens het kantoor zelf bezitten de klanten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen.

Lees ook het onderzoeksverhaal: Het Mestcomplot

Voor miljoenen beslag gelegd

Rond half acht maandagochtend werden het kantoor en de privéwoning van eigenaar en directeur Frank B. doorzocht, evenals de woningen van een andere directeur en twee medewerkers. Tegelijk waren er invallen bij vijf veehouders die gebruik maakten van de diensten van het kantoor. Computers en administratie werden in beslag genomen. Ook is voor miljoenen euro’s beslag gelegd op onroerende zaken.

De invallen komen een week nadat het OM kritiek uitte op de aanpak van mestfraude door minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). Volgens het OM is de fraude alleen te beteugelen als de veestapel krimpt, en zijn de acties van justitie en NVWA „twee druppels op een gloeiende plaat”.

Foto’s Merlin Daleman
Nederland, Heythuysen, 19-11-18
Een NVWA inval bij Bergs Advies.
? Photo Merlin Dalemani

Al eerder veroordeeld

Bergs Advies, met 38 werknemers, werd al maanden in de gaten gehouden door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA, melden de bronnen rond het onderzoek. Dat het bedrijf een rol speelde in de mestfraude was bekend. Bergs Advies is vorig jaar in hoger beroep veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak.

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 schreef de politie dat bij mestfraude sprake is van georganiseerde criminaliteit. Volgens dit rapport is het, ondanks maatregelen van de overheid, relatief eenvoudig om te frauderen en is het lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken.

De conclusies van het politierapport sluiten aan bij de uitkomst van onderzoek van NRC eind vorig jaar. Daaruit bleek dat mesthandelaren in het zuidoosten van het land samenspannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. De fraudeurs worden gefaciliteerd door adviseurs. Van de 56 door NRC onderzochte bedrijven in de mestsector bleken er 36 (64 procent) te zijn beboet, verdacht of veroordeeld door de NVWA of justitie. Met de mestafzet in Nederland is jaarlijks zo’n half miljard euro gemoeid.