Flevoland mocht opdracht geven tot afschieten edelherten

De provincie Flevoland had het besluit om herten op de Oostvaardersplassen af te schieten beter moeten onderbouwen, maar de rechter houdt het voorlopig in stand.

Een dood edelhert bij de Oostvaardersplassen.
Een dood edelhert bij de Oostvaardersplassen. Foto Olivier Middendorp

Het besluit van de provincie Flevoland om achttienhonderd edelherten te laten afschieten in de Oostvaardersplassen wordt voorlopig niet geschorst. Het besluit tot afschot is afdoende onderbouwd, zo heeft de rechtbank in Flevoland maandag bepaald in een kort geding dat zes organisaties hadden aangespannen. Wel had de provincie het besluit zorgvuldiger moeten voorbereiden.

Het is nog niet zeker of de edelherten daadwerkelijk worden afgeschoten. Er dient op 29 november nog een rechtszaak tegen het afgeven van de vergunning. Tot die tijd mag er in elk geval niet worden geschoten.

Lees ook: Verhuizen, doodschieten of zo laten?

De provincie wil de dieren door Staatsbosbeheer laten afschieten om massale sterfte tijdens de wintermaanden te voorkomen. Begin dit jaar ontstond daarover grote maatschappelijke ophef. De afgelopen winter stierf 68 procent van de edelherten, 33 procent van de Heckrunderen en 44 procent van de Konikpaarden in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. In totaal lieten 3.226 dieren het leven in het gebied, waar de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang mag gaan. Zo worden de dieren niet bijgevoerd.

De provincie wil het gebied opnieuw inrichten en het aantal grote grazers drastisch beperken tot uiteindelijk elfhonderd. Er mogen 490 edelherten overblijven. De runderen mogen blijven, een deel van de paarden wordt verplaatst en een groot deel van de overgebleven edelherten, waarvoor transport lastig en stressvol is, wordt afgeschoten.

De zes organisaties – de Dierenbescherming, de Vogelbescherming, stichting Stamina, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life en de Faunabescherming – vinden dat er genoeg alternatieven zijn om de dieren in leven te laten. Er kan volgens de bezwaarmakers meer ruimte en voedsel voor de edelherten komen door de paarden en runderen uit het gebied weg te halen. Ook is anticonceptie mogelijk. Verder kan het natuurgebied worden uitgebreid, of volgens sommigen ook wolven tot het gebied worden toegelaten.

Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie Onbehaarde Apen, over de toestand in de Oostvaardersplassen, en de vraag: wat is natuur nog in dit land?
U kunt zich ook abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.