Een geweldsincident per week bij probleemgezinnen

Vier op de tien kinderen uit gezinnen waar geweld plaatsvindt ontwikkelen traumatische klachten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Foto: iStock

Slachtoffers van huiselijk geweld die contact zochten met meldpunt Velig Thuis hadden gemiddeld eens per week met geweld te maken. Dat meldt het Verwey-Jonker Instituut maandag in een breder onderzoek, waaruit blijkt dat de problemen met huiselijk geweld groter zijn dan eerder verwacht.

Het geweld duurde voor de melding vaak al ruim een jaar, schrijven de onderzoekers. In die tijd vonden per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten plaats. De onderzoekers volgen bijna 1.100 gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gevolgen van deze vormen van geweld voor kinderen ernstiger zijn dan gedacht. In meer dan de helft van de onderzochte gezinnen waren kinderen getuige van geweld tussen ouders én zelf slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing. Vier op de tien kinderen, ruim 1.500 werden onderzocht, ontwikkelden daardoor traumatische klachten, depressies of angstproblemen.

‘Vicieuze cirkel’

Ook wordt het geweld overgedragen van generatie op generatie, zeggen de onderzoekers. De ouders hebben zelf in hun jeugd relatief vaak huiselijk geweld meegemaakt. “Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders en steun in een sociaal netwerk”, schrijft het Verwey-Jonker Instituut in een toelichting op de tussentijdse onderzoeksresultaten.

Belangrijke oorzaken voor het geweld zijn armoede, werkloosheid en problematisch alcoholgebruik. In bijna de helft van de onderzochte gezinnen was sprake van armoede, waarbij het maandinkomen lager lag dan 1.500 euro per maand. 30 tot 40 procent van de ouders had problemen met alcoholgebruik.

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld loopt in ruim honderd gemeenten en duurt tot 2021. De onderzoekers volgen gezinnen na melding van het geweld bij Veilig Thuis en proberen zo in kaart te brengen of de aanpak van deze vormen van geweld effectief is. Het onderzoek is vanwege het aantal onderzochte gezinnen en de spreiding over Nederland een goede afspiegeling van de rest van het land, aldus de onderzoekers.