Steeds meer jongeren blijven thuiswonen

In Nederland woonde in 2010 nog ruim 14 procent van de late twintigers thuis, vorig jaar lag dit percentage op 18 procent.

Het huis op de foto was in 2014 het meest duurzame rijtjeshuis in Delft. Steeds meer jongeren blijven bij hun ouders wonen, blijkt uit onderzoek van het CBS.
Het huis op de foto was in 2014 het meest duurzame rijtjeshuis in Delft. Steeds meer jongeren blijven bij hun ouders wonen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Foto Lex van Lieshout/ANP

Steeds meer jongeren in de Europese Unie wonen nog bij hun ouders, blijkt zaterdag uit onderzoek van statistiekbureau CBS. Gemiddeld woonde vorig jaar 42 procent van de jongeren tussen de 25 en 30 jaar nog thuis. Ook in Nederland bleven meer late twintigers bij hun ouders wonen. In 2010 woonde 14,4 procent nog thuis, vorig jaar lag dit percentage op ruim 18 procent.

De grootste toename was te zien in Ierland. Hier nam het percentage thuiswonende jongeren toe van 36 procent in 2010 naar 47 procent in 2016, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar waren voor dit land. Ook in België bleven veel meer jongeren thuis, het percentage nam toe van 21 procent in 2010 naar 35 procent in 2017. Gemiddeld nam het aantal thuiswonende jongeren in de EU toe van 38 procent naar 42 procent.

In Zuid- en Oost-Europa blijven jongeren langer thuis wonen dan in West- en Noord-Europa. Zo woonde vorig jaar in Kroatië nog ruim 75 procent van de jongeren thuis, in Griekenland 72 procent en Malta 71 procent. In de Scandinavische EU-landen zijn deze percentages het laagst. In Zweden woonde 9 procent nog thuis, in Finland ruim 6 procent.

Mannen

Vooral mannen blijven lang thuiswonen. Gemiddeld bleef in de EU bijna 50 procent van de jonge mannen thuiswonen, onder jonge vrouwen lag dit percentage op 34 procent was. In Kroatië wonen relatief de meeste jonge mannen nog thuis: 86 procent. In Nederland ligt dit percentage op 24 procent.

Het CBS geeft geen verklaring voor de toename. In Nederland was al bekend dat door de afschaffing van de studiebeurs veel meer studenten bij hun ouders blijven wonen. Ook bleek uit onderzoek van de OESO in 2016 al dat de economische crisis van invloed is geweest op de woonsituatie van jongeren.