Recensie

Recensie

Mantegna en Bellini in Londen

Andrea Mantegna en Giovanni Bellini worden beschouwd als absolute grootmeesters van de Renaissance in Noord-Italië. De twee schilders, zwagers, hadden toegang tot elkaars werk: ze ‘leenden’ composities en gebruikten dezelfde thema’s, zoals bijvoorbeeld Christus in de Hof van Gethsemane en de presentatie van het Jezuskind in de tempel. De grote verdienste van de expositie in Londen is dat de vele werken van de kunstenaars letterlijk naast elkaar te zien zijn.

Expositie: Mantegna en Bellini, National Gallery, Londen. T/m 27 jan. nationalgallery.org.uk

●●●●●