Brieven

Brieven

Mest

Er is verbetering

In het artikel over de mestfraude, een jaar na de onthulling, schetst NRC deze week een negatief beeld van de sector (‘Minder mestfraude? Dat is dus minder vee’, 13/11). Er zou weinig veranderd zijn en volgens het OM is inkrimping van de veestapel de enige oplossing. Ten onrechte, vinden wij als brancheorganisatie van de mestintermediairs.

Wij stellen vast dat de invoering van de onafhankelijk monsternemer een groot effect heeft gehad. Monsters met onwaarschijnlijk hoge gehalten fosfaat komen niet meer voor en de spreiding in de gemiddelde gehaltes is duidelijk kleiner. Dit is ook terug te zien in de exportcijfers. NRC suggereert dat door de lagere export van mest een groter probleem ontstaat met een extra bijbehorend mestoverschot. Echter, de veestapel is door de fosfaatmaatregelen in de melkveehouderij al aan het krimpen. Het aantal koeien is 8 tot 10 procent minder dan twee jaar geleden. Naar schatting komt hierdoor ongeveer zes miljoen kilo fosfaat minder op de markt. Dit vangt de lagere export al voor een belangrijk deel op. Daarnaast zal de varkensstapel de komende jaren verkleind worden door de warme sanering die daar op handen is. We zien dat juist mestintermediairs bereid zijn om zich te verbinden aan een eerlijke mesthandel. Zij nemen het voortouw in ondertekenen van de gedragscode op Keurmest.nl. Onze inzet is om mest weer die waardevolle grondstof te maken waar boeren in binnen- en buitenland behoefte aan hebben.


Brancheorganisatie CUMELA Nederland

Klimaat

Bereid je voor

Wat een benauwende berichten lees ik toch over de klimaatdoelstellingen van de overheid. Die gaan uit van de vermindering van de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden. Zou het niet veel verstandiger zijn dat we ons richten op het omgaan met de opwarming van de aarde met drie of vier graden? De klimaatplannen zijn een geweldige manier om het publiek enthousiast te krijgen voor zonnepanelen of windenergie, die hooguit 2 of 3 procent van de CO2-uitstoot verminderen. Maar ik heb toch erg graag dat mijn overheid zich vooral richt op het níet halen van de klimaatdoelstellingen, en zich voorbereid op extreme droogtes, langdurige regenval, stijgende zeespiegels, droogvallende rivieren, tegenvallende oogsten, gebrek aan zoetwater. De illusie dat we de klimaatdoelstellingen behalen benauwt mij, omdat de kans dat die gehaald worden net zo klein is als het winnen van de hoofdprijs in de loterij.

Sinterklaasverhaal

Goud, dat boekje

Wat een goed idee het verhaal van Sinterklaas te moderniseren en tegelijk het oude verhaal van de vrijgevige heilige te blijven vertellen (Amsterdamse Sint komt niet per stoomboot en Piet is een vriend, 15/11). Fijn dat ‘vriend’ evenveel lettergrepen heeft als ‘knecht‘ en zo de laatste misplaatste woorden uit de oude liedjes zonder problemen vervangen kunnen worden.

Dat de discussie over Zwarte Piet maar voortwoedt, zal niet aan de kleuters van vandaag liggen. Mijn zoon van vier weet niet beter dan dat Piet en Sint komen en heeft even veel plezier als zijn broer die Zwarte Piet nog verwelkomde.

Rafael van der Vaart

Verheven

In zijn colum over Rafael van der Vaart (Raffa, 10/11) schrijft Hugo Camps dat deze voetballer als voormalig kamper „de heffe des volks” heeft bereikt. Heffe heeft echter niets met het werkwoord verheffen uitstaande, integendeel, het is verwant aan het Duitse woord Hefe hetgeen schorriemorrie of gepeupel betekent. Wat er na het decanteren van een toebele wijn op de bodem van de fles achterblijft wordt ook wel heffe genoemd.De heffe des volks slaat dus op de allerlaagste sociale klasse. Ik denk dat de heer Camps dit, in zijn bewondering, niet voor ogen had toen hij de bewuste omschrijving uit de pen liet vloeien.