Frankrijk en Duitsland bereiken deal over aparte begroting Eurozone

Frans-Duits plan In stilte hebben Duitsland en Frankrijk een plan uitgewerkt voor een aparte begroting voor de eurozone. Maandag komen ze ermee.

Foto Emmanuel Dunand/AFP

Duitsland en Frankrijk komen maandag met een uitgewerkt gezamenlijk plan voor een aparte begroting voor de eurozone. Dat bevestigen bronnen in Berlijn en Parijs.

Uit het voorstel van 2 pagina’s, in handen van NRC, blijkt dat Frankrijk en Duitsland zich niets aantrekken van het verzet van Nederland en elf andere, vooral noordelijke landen (verenigd in de informele ‘Hanzeliga’) tegen zo’n aparte eurozonebegroting.

Onder leiding van minister van Financiën Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) verenigden de twaalf landen zich deze de zomer tegen een eerder Frans-Duitse voornemen om gesprekken te starten over een aparte gemeenschappelijke begroting voor de 19 landen in de eurozone.

Vergeefs, blijkt nu. De Duitse en Franse ministers van Financiën willen hun „plannen met hun Europese partners komende maandag in de Eurogroep bespreken”, bevestigt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Financiën.

Volgens het plan is de begroting nodig „voor een hoger niveau van convergentie en concurrentievermogen in de Eurozone”. Dit moet de stabiliteit in de eurozone versterken.

Lees ook: Moet de eurozone een eigen minister en begroting krijgen?

Groter concurrentievermogen

Naar nu blijkt is de afgelopen maanden op de ministeries in Parijs en Berlijn doorgewerkt aan een heel concrete „mogelijke structuur” voor zo’n begroting. Zo denken zij dat het mogelijk is die onder te brengen in Europese wetgeving die voor alle lidstaten van kracht is.

De Duitsers en Fransen willen de eurozonebegroting koppelen aan de meerjarenbegroting van de EU. Voor lidstaten gaat dan een plafond voor hun bijdragen in totaal gelden. Hoe hoog het eurozonebudget moet worden vullen Frankrijk en Duitsland niet in.

De eurozonebegroting moet het volgens Duitsland en Frankrijk mogelijk maken gemeenschappelijke investeringen te doen die de eurozone een sterkere economische eenheid maken met een groter concurrentievermogen. Dat zou de weerbaarheid tegen schokken in landen die zwakke schakels blijken moeten vergroten.

Omdat de eurolanden niet meer beschikken over de mogelijkheden ongelijkheden met monetair beleid te compenseren, is meer eenheid nodig in de eurozone. Een Europese begroting is een van de manieren.

Nederland vreest dat een eurozonebegroting zou neerkomen op het financieren van minder competitieve (zuidelijke) landen door rijkere landen.

De Europese lidstaten zijn juist begonnen aan onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027. Nederland en andere landen verzetten tegen een verhoging van de uitgaven daarin, onder meer met als argument dat de Europese Unie na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk juist kleiner wordt.

Correctie 17 november 2018: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Wopke Hoestra een minister is namens de VVD. Dat klopt niet, hij is lid van het CDA. Hierboven is dit aangepast.