Brieven

Brieven 16/11/2018

Brexit

EU, draai bij

Frankrijk en Engeland kennen, beide op een andere manier, goede politieke en diplomatieke onderhandelaars. Maar de Britten hebben nu een stikken-of-slikken resultaat moeten accepteren, wat geen recht aan hun positie doet. Politiek misschien een goed resultaat voor de EU. Maar zo slecht voor de Britten dat de bevolking van Europa er instinctief vervreemd van raakt en daarmee v an de EU als geheel. Als de EU niet bijdraait, kan dit wel eens het begin van het einde zijn, en stappen er meer landen uit.

Zwarte Piet

King doelde op zwarten

In een bijdrage aan het pietendebat (Een schminkverbod voor blokkeerfriezen, 14/11) citeert Paul Scheffer Martin Luther King als volgt: „Martin Luther King droomde van een wereld waar mensen niet worden beoordeeld ‘by the color of their skin, but by the content of their character’”. Maar dat zei King helemaal niet. Hij zei: „I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” Niet mensen, maar ‘my four little children’, want King wist dat niet mensen beoordeeld worden op hun huidskleur, maar zwarte en bruine mensen. Witte, sorry, blanke mensen worden niet beoordeeld op hun huidskleur, maar op hun kleding, hun spraak of, als ze mazzel hebben, the content of their character. Deze uitspraak van King is niet een ‘iedereen is lief’-uitspraak voor alle mensen, maar een emancipatoire uitspraak van zwarte mensen. Scheffer wast hiermee de geschiedenis wit. Op dezelfde manier kan hij de roetveegpiet een elegante oplossing vinden, maar negeert daarbij dat daarvoor wel eerst een Dordtse politieman zijn agressie op een zwarte man met een verkeerd T-shirt mocht botvieren, er verschillende demonstranten zijn opgepakt en er door Friezen met bommen wordt gedreigd. Ja, dan lijkt dit een heel lief landje, waar Sinterklaas voor ‘iedereen’ kan zijn.

Zwarte Piet (2)

Historische feiten

Ach ja, het klinkt alles zo begripvol en verzoenlijk: „Zo komt er een dag dat onze blokkeerfriezen de roetveegpiet als een onvervangbare traditie omarmen”. (Een schminkverbod voor blokkeerfriezen,

14/11). Wat ik mij afvraag: wat is er op tegen om allen die de historische wortels van het hele Sinterklaas gebeuren niet kennen, uit te leggen hoe het precies zit? Dat de katholieke heilige bisschop Nicolaas niet – zoals de beroepsimitator van Amerikaanse talkshows Arjen Lubach hem onlangs noemde – „een slavendrijver” was, maar juist het tegenovergestelde, namelijk iemand die slaven waar mogelijk vrij kocht? En dat meerdere vrijgekochte slaven zich bij hem aansloten? Dat er naderhand vele legendes ontstaan zijn, zoals bij zoveel historische figuren, doet aan de feitelijke oorsprong niets af. Het koppel Sint Nicolaas en Zwarte Piet herinnert daaraan en aan niets anders. Moeten we nu werkelijk, omdat velen van toeten noch blazen weten, alle historische feiten overboord gooien, omwille van „de toe-eigening van burgerschap” door degenen die uit andere culturen zich hier hebben gevestigd en nog vestigen zullen?


Pastoor Sint Mathiasparochie, Maastricht

Verkeer

Hoezo aan de linkerkant

Echt onzin, dat links lopen (Links van de weg, Brieven 15/11). Ten eerste komt tegemoetkomend verkeer, vanwege je loopsnelheid, nog sneller op je af. En moet derhalve ook sneller afremmen. Ten tweede, waar moet ik blijven? In de (modderige) berm springen? Als ik op de fiets zit, zie ik ook verkeer dat van achteren komt niet naderen. Moet ik dan maar links gaan fietsen? Ik zie geen enkel voordeel in dat achterlijke links lopen. Behalve in Groot-Brittannië dan, maar daar doet dan ook iedereen dit.