Accountants

Boekhouding Pentagon even slecht als gedacht

Het Pentagon heeft de eerste volledige accountantscontrole in zijn geschiedenis slecht doorstaan. „We hadden nooit verwacht dat we goedkeuring zouden krijgen”, zei onderminister van Defensie Patrick Shanahan donderdag bij de aankondiging van de voltooiing. Zo’n 1.200 accountants waren sinds december bezig bij het ministerie dat bekendstaat om zijn gebrekkige financiële verslaglegging. Het ministerie van Defensie (jaarbudget 700 miljard dollar) had zich twintig jaar aan de verplichte controle onttrokken. Shanahan vond het al een hele prestatie dat de controle nu was afgerond. Het corrigeren van onjuistheden duurt waarschijnlijk jaren. (Reuters)