Geert Dales op voet van oorlog met medebestuursleden 50Plus

De Haagse Stemming Vandaag stemt de Tweede Kamer over het Belastingplan. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Bij 50Plus vechten ze hun interne ruzies weer publiekelijk uit. De linkse samenwerking heeft een zware week. En Segers haalt Buma rechts in.

BEJAARDENKIFT: De interne bestuurstwisten bij 50Plus zijn zo geëscaleerd dat voorzitter Geert Dales een speciale ledenvergadering bijeen roept om drie collega’s af te zetten én de procedure voor hun opvolging aan te passen. Zelf zegt Dales zo “schoon schip” te maken in de ouderenpartij die sinds de oprichting door ruzies gekenmerkt wordt. Tegenstanders zien hem dictatoriaal de absolute macht naar zich toetrekken. Over één ding zijn ze het eens: het is de oud-VVD-wethouder en -burgemeester sinds hij in mei aantrad op geen enkele manier gelukt de partij in rustiger vaarwater te brengen. Er stapten in de afgelopen zes maanden al drie bestuursleden op, er wordt geruzied over provinciale kandidatenlijsten, het ledenaantal loopt terug en in peilingen wordt niet geprofiteerd van de impopulariteit van de coalitie. Maar in tegenstelling tot de vorige voorzitter die geloosd werd, heeft Dales (nog) wel de steun van voorman Henk Krol.

PROCEDURETRUCJE: Of Dales slaagt, hangt ervan af of hij de leden kan overtuigen dat de ruzie niet zijn eigen schuld en verantwoordelijkheid is. Het uitroepen van de extra ledenvergadering op 29 november is in ieder geval een slim trucje. Voor het al geplande partijcongres van 1 december zijn meerdere moties van wantrouwen ingediend tegen hem en zijn drie medestanders. Maar als het Dales lukt om zijn tegenstanders een paar dagen eerder te wippen, en die moties worden alsnog aangenomen, blijft Dales demissionair aan. Er moet nu eenmaal een bestuur moet zijn en dat beslist dan over de verkiezingsprocedure en kandidaten voor een nieuw bestuur. Op de vraag aan Dales waar de ruzie eigenlijk over gaat, antwoordt hij: “Dat weet ik eigenlijk ook niet precies.”

LINKSE KIFT: Het valt deze week op dat de linkse samenwerking niet zo soepel loopt. In het Eerste Kamerdebat over de deconstitutionalisering van burgemeestersbenoemingen (waar in het CDA trouwens nog wat oprispingen over zijn) waren de felste discussies tussen de SP en de PvdA. Dat die laatste partij conservatief vasthoudt aan door de koning benoemde burgemeesters en daarmee directere democratie blokkeert, kon de concurrent op links niet vaak genoeg benadrukken. Rond het Belastingplan zijn de twee partijen samen verbijsterd over de opstelling van GroenLinks. Die partij dreigde de btw-verhoging van 6 naar 9 procent te steunen als de coalitie bedrijven zwaarder voor energie zou belasten en huishoudens minder. Omdat de coalitiepartijen voor ze volgend jaar waarschijnlijk hun senaatsmeerderheid verliezen nog niet aan uitgestoken handen doen, ging dat plan niet door en is het linkse pact voorlopig gered.

POPULISTENALERT: Gert-Jan Segers laat zich ondertussen van zijn rechtste kant zien in een interview met Elsevier. “We zijn bezig het multiculturele drama nog een keer te herhalen”, zegt hij over de arbeidsmigratie van met name Midden- en Oost-Europeanen naar Nederland. “Voorafgaand aan hun komst zijn de aantallen enorm miskend. De verdringing die zou plaatshebben, werd onderschat”, zegt Segers, met een sneer naar Rutte en het bedrijfsleven. Hij waarschuwt à la Buma voor “een opstand van de mensen aan de onderkant” en de volgende “populistische golf”. Maar is het hier niet Segers zelf die een populistisch angstbeeld zaait? Vorige maand wees onderzoek van het SCP en CPB nog uit dat er nauwelijks sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt.

KOLONIALE KIFT: Wie nog beweerde dat met name CDA’ers altijd maar pappen en nathouden op de voormalige Nederlandse Antillen, moet toch eens kennismaken met Raymond Knops. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties stelde voorwaarden aan de hulp op Sint Maarten na orkaan Irma, hij nam het bestuur over op Sint Eustatius en nu grijpt hij ook in op Bonaire. Het eilandbestuur krijgt het pas weer zelf voor het zeggen als het (corrupte) ambtenarenapparaat is gereorganiseerd, de financiën zijn verbeterd en bestuurders zich aan een gedragscode houden. Al wil Knops zelf “niet van ingrijpen spreken”.

EIGEN SPUL EERST: Stef Blok, in een vorig leven als VVD-fractievoorzitter nog fel voorstander van het snijden in diplomatieke posten, praat gisteren en vandaag met de Kamer over het uitstrekken van de Nederlandse tentakels. Nu de onrust in de wereld groeit, krijgt zijn ministerie er 40 miljoen euro bij, vooral voor posten in Noord-Afrika. De eerste dag van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken ging onder andere over de vraag in hoeverre buitenlands beleid ten goede moet komen aan Nederland, zoals bij Defensie nu ‘Nederland eerst’ geldt bij de aanschaf van nieuwe spullen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Alles bij elkaar duurt dit drama nu dus ruim vijftig jaar. (…) Vele parlementaire enquêtes zijn om veel minder gehouden. En nog wordt de veeteelt beschermd. Op de klimaattafels hoeft de sector niet te krimpen, in het regeerakkoord krijgen technische maatregelen voorrang boven krimp.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus windt zich op over mestfraude en de groeiende veeteelt die nooit worden aangepakt, ook niet door Carola Schouten.