Examendebacle

323 van de 353 leerlingen VMBO Maastricht geslaagd

Bijna alle leerlingen van VMBO Maastricht die een deel van hun eindexamen moesten overdoen zijn geslaagd. Dertig van de 353 leerlingen zijn gezakt, meldt een externe examencommissie. De commissie stelde woensdag de cijfers vast van de laatste leerlingen, die in de herfstvakantie hun hersteltoetsen deden. De meeste leerlingen hadden in de zomervakantie hun diploma al gehaald na het maken van toetsen. In juni werden de eindexamens van de 353 leerlingen ongeldig verklaard. De schoolleiding en docenten bleken zich niet aan de regels te hebben gehouden. (NRC)