Recensie

Recensie Beeldende kunst

College: Museum Arnhem gaat toch niet verhuizen

Verbouwing Het verhuizen van Museum Arnhem naar het centrum van Arnhem blijkt veel duurder dan het verbouwen van de huidige locatie. Na een mislukte aanbesteding daarvan heeft het college heeft het budget verhoogd tot 22,5 miljoen.

Museum Arnhem zoals het er na de verbouwing volgens de plannen van Benthem Crouwel gaat uitzien.
Museum Arnhem zoals het er na de verbouwing volgens de plannen van Benthem Crouwel gaat uitzien. Artist Impression Benthem Crouwel

Museum Arnhem gaat niet verhuizen naar de Arnhemse binnenstad. De 22,5 miljoen euro die het gemeentebestuur daarvoor beschikbaar had gesteld wordt nu gebruikt voor verbouwing op de huidige locatie.

Dat heeft het Arnhemse college besloten, nu onderzoeken naar een mogelijke verhuizing naar de binnenstad zijn afgerond. Een verhuizing blijkt tussen de 40 tot 51,5 miljoen euro te kosten, en levert niet voldoende meerwaarde op boven een verbouwing van het huidige pand.

Begin dit jaar kwam de verbouwing van Museum Arnhem, gelegen op een hoge stuwwal aan de rand van het centrum en met uitzicht op de Rijn, stil te liggen toen bleek dat er voor de uitvoering van het ontwerp van Benthem Crouwel geen betaalbare aannemer te vinden was. De verbouwing mocht toen nog 15 miljoen euro kosten. De plannen van Benthem Crouwel bestaan uit sloop van de vleugel die aan het oude pand is gebouwd, en bouw van een nieuwe vleugel die deels over de wal uitsteekt. Daardoor krijgt het museum 550 vierkante meter expositieruimte erbij.

Museum Arnhem zoals het er na de verbouwing volgens de plannen van Benthem Crouwel gaat uitzien. Artist Impression Benthem Crouwel

Drie locaties onderzocht

In het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA trok het nieuwe college vervolgens 7,5 miljoen euro extra uit voor Museum Arnhem. De gemeenteraad wilde, nu er extra geld beschikbaar was, weten of verhuizing naar de binnenstad een optie was. Het vroeg wethouder van cultuur Hans de Vroome (D66) onderzoek te doen. Twintig locaties bekeken, waarvan drie locaties uitgebreid werden onderzocht.

Ook werd bekeken of een museum in de binnenstad mogelijk economisch interessanter zou zijn. Die opbrengsten werden te gering ingeschat (0,4 procent van de totale bestedingen in de binnenstad) om de duurdere verhuisscenario’s te rechtvaardigen, aldus het college.

De gemeenteraad, waarin de coalitie een meerderheid heeft, moet nog instemmen met het verbouwingsplan. Daarna kan een nieuwe aanbesteding volgen.

Verhuizing van Museum Arnhem naar de binnenstad werd al eens eerder afgewezen, in 2014. Het ging toen om nieuwbouw voor dertig miljoen euro van een groot cultuurgebouw, met museum en bioscoop ineen.