Stijging van CO2-uitstoot blijft achter bij economische groei

Klimaat De Nederlandse CO2-uitstoot is met 0,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Met name dankzij het warme weer is die stijging relatief klein.

De CO2-uitstoot zou eigenlijk moeten dalen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen dat bepaalt dat de uitstoot in 2020 een kwart lager is dan in 1990.
De CO2-uitstoot zou eigenlijk moeten dalen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen dat bepaalt dat de uitstoot in 2020 een kwart lager is dan in 1990. Foto Schroptschop/Getty Images

De uitstoot van CO2 in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is relatief gering ten opzichte van de economische groei van 2,4 procent in deze periode. Vooral huishoudens en de dienstverlenende sector hebben minder CO2 uitgestoten, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde.

De CO2-uitstoot zou eigenlijk moeten dalen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen dat bepaalt dat de uitstoot in 2020 een kwart lager is dan in 1990. Om die eis, die onlangs nog door het Gerechtshof is bevestigd, te halen zou de uitstoot jaarlijks met 4 tot 5 procent moeten dalen. Om het klimaatdoel voor 2030 te halen, een reductie van CO2 met 49 procent, moet de uitstoot jaarlijks met 3 procent omlaag.

In de dienstverlenende sector (daling van 3 procent) en bij huishoudens (daling van 1 procent) daalde de uitstoot vooral door het zachte weer. Daardoor hoefde er minder gestookt te worden. Gecorrigeerd voor dit weereffect steeg de totale uitstoot een stuk meer: 0,8 procent.

De energiesector, verantwoordelijk voor een derde van de totale uitstoot, droeg het meeste bij aan de stijging. Er kwam daar 1 procent meer CO2 vrij. Dat geldt ook voor de transportsector; die is verantwoordelijk voor 18 procent van de totale uitstoot. In de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en de bouwnijverheid steeg de uitstoot met 0,5 procent. Deze sectoren zijn samen verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse uitstoot.

Lees ook: CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s gestegen