Mogelijk duizenden tijdelijke woningen in Rotterdam

Gemeentelijke begroting De Rotterdamse gemeenteraad wil verdringing van starters door investeerders op de woningmarkt tegengaan.

Een vrijwilliger ruimt afval op uit de Schie bij Overschie. Ook Rotterdamse bijstandsgerechtigden moeten nu nog soortgelijk werk verrichten, maar dat gaat veranderen.
Een vrijwilliger ruimt afval op uit de Schie bij Overschie. Ook Rotterdamse bijstandsgerechtigden moeten nu nog soortgelijk werk verrichten, maar dat gaat veranderen. Foto Remko de Waal/ANP

Het Rotterdamse college gaat onderzoeken of er 1.500 tot 3.000 tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. Dat staat in een motie van de PvdA en 50Plus die de gemeenteraad dinsdagnacht heeft aangenomen tijdens de algemene beschouwingen over de begroting. De maatregel moet de druk op de woningmarkt verlichten. Het gaat om woningen die maximaal tien jaar in gebruik zijn.

Twee lange dagen debatteerde de raad over de begroting voor 2019 van 3,47 miljard euro bruto. Er werd gestemd over ongeveer 150 moties, waarvan eenderde is aangenomen.

‘Grieks begroten’

Het enige ingediende amendement om de begroting te wijzigen van de eenmansfractie PVV bleef steken op één stem. Wel klaagde de oppositie achteraf dat de coalitie van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP de begroting had dichtgetimmerd en niet wilde schuiven met budgetten. Leefbaar Rotterdam, de grootste partij met 11 van de 45 zetels, sprak van „Grieks begroten”, omdat de begroting meerdere oningevulde stelposten heeft. De begroting werd met een minimale meerderheid van 1 stem aangenomen.

Opnieuw werd er uitvoerig gedebatteerd over het woonbeleid van het college. Het beleid is om tot 2030 ongeveer 12.000 verouderde, goedkopere (huur)woningen te slopen en de komende vier jaar 18.000 nieuwe woningen bij te bouwen.

De bouw in de ‘kleine kernen’ Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland moet versneld worden. Het college gaat de bouw van ‘meergeneratiewoningen’ met zowel kinderopvang, ouderenopvang als studentenhuisvesting onderzoeken. Ook moet het college de verdringing van starters en huurders op de woningmarkt door onder meer investeerders tegengaan.

Op initiatief van Leefbaar komt er een asbestloket om pandeigenaren te helpen bij de verwijdering van asbest, vergelijkbaar met het huidige funderingsloket.

Coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA kregen steun voor een motie om ondernemers te „ontzorgen” bij het plaatsen van zonnepanelen. Leefbaar-leider Joost Eerdmans maakte er juist een nummer van dat „slechts” drie van de tien wethouders zelf thuis zonnepanelen hebben.

Empathie

Bijstandsgerechtigden moeten een zinvolle ‘tegenprestatie’ verrichten die aansluit bij hun vaardigheden, in plaats van bijvoorbeeld het prikken van zwerfafval. Wethouder Richard Moti (werk en inkomen, PvdA) kondigde eerder al aan het harde bijstandsbeleid van het vorige college los te laten. De SP kreeg steun voor de motie dat de gemeente als schuldeiser „empathie en vertrouwen” moet uitstralen tegenover inwoners met schulden.

Het college is opgeroepen om de lange wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Er komt een ‘Kinderwijkraad’ om kinderen te betrekken bij stedelijke problematiek. De motie voor een kinderburgemeester haalde het op één stem na niet.

Rotterdammers moeten worden aangespoord tot gezonder leven, omdat ze gemiddeld ongezonder zijn en 1,5 jaar korter leven, al dan niet door luchtvervuiling. Er moet meer kunst en cultuur voor een breder publiek in de openbare ruimte komen, van theater tot muziek en dans. Er komt een app of website waar Rotterdammers „gure, donkere en onveilige plekken in hun buurt of elders” kunnen melden.

Vlaggen in raadszaal

Een motie van vorig jaar haalde het nu in de herhaling wel. Met 24 tegen 19 stemmen stemde de raad vóór het plaatsen van een Nederlandse en Rotterdamse vlag in de raadszaal. Tegenstemmer Co Engberts (PvdA) zei vooraf niet weer voor „landverrader” uitgemaakt te willen worden.

Raadslid Jami vergeleek wethouder Moti met ‘Zwarte Piet’ die cadeautjes uitdeelt

Het begrotingsdebat liep langs ideologische partijlijnen en de toon was venijnig. Leefbaar-raadslid Ehsan Jami vergeleek wethouder Moti, van Surinaamse afkomst, met „Zwarte Piet” die cadeautjes uitdeelt. Toen burgemeester Aboutaleb voorstelde dit in de notulen te wijzigen in „Sinterklaas”, zei Jami dat bij de „kerstman” het gewicht van de wethouder weer gevoelig zou liggen. Het leverde Jami kritiek op vanuit de PvdA, zijn oude partij.