Brieven

Brieven nrc.next 14/11/2018

Crispr-cas

Respecteer de regels

Haal crispr in de kas, was de kop boven het overigens vrij neutrale stuk (10/11) over de toelating van crispr-cas, een techniek om eenvoudig genetisch te manipuleren, op de Europese markt. Blijkbaar is de Nederlandse regering die mening ook toegedaan, want er wordt door Nederland gelobbyd voor omspeling van Europese regelgeving die gepaste zorgvuldigheid voorschrijft. Door technologieën als crispr kan de mens zijn omgeving steeds eenvoudiger naar zijn hand zetten. Helaas betekent dit ook dat potentieel catastrofale ongelukjes steeds sneller gemaakt zijn. Ook wordt het voor kwaadwillenden eenvoudig en goedkoop om veel schade te doen. De Europese regels die genzorgvuldigheid verplicht stellen, zijn er niet voor niets. De Nederlandse regering moet die eerbiedigen in plaats van proberen te omzeilen, voor de veiligheid van haar eigen burgers.

Gekozen burgemeester

Door gemeenteraad

De brief van Otto Genee (Wat er zou te kiezen zijn, 12/11) legt feilloos uit waarom een burgemeester die los van de gemeenteraad zou worden gekozen een slecht idee is. De enige gekozen burgemeester die wel kan werken wordt door de gemeenteraad zelf na de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Zo gaat het in België al jaren en daar blijkt zo’n burgemeester ook heel goed boven de partijen te kunnen staan. Het grote voordeel van dit systeem is dat het de lokale politiek dichter bij de mensen brengt. De verkiezingen zijn spannend want de winnaar wordt wel de nieuwe, democratisch gekozen, burgmeester.

Liberalisme

Welgestelde burgerij

Als de voortekenen van een liberale terugtocht niet meer te missen zijn (10/11) schreef Tom-Jan Meeus. Het verbaast me dat de VVD nog altijd een liberale partij wordt genoemd. Toegegeven, de VVD bewijst weliswaar lippendienst aan de liberale beginselen, en keert zich tegen al te veel staatsinvloed; in de praktijk dient de partij echter slechts de belangen van de welgestelde burgerij. Met het oorspronkelijke liberalisme heeft dit niets te maken. Dat was namelijk gericht tegen het absolutisme en in principe niet gericht tegen een sterke staat, maar wel tegen een machtsconcentratie binnen die staat, bijvoorbeeld tegen een koning of president die te veel macht naar zich toe had getrokken. Bovendien waren het liberale politici in Nederland die zich als geen ander hebben ingezet voor sociale wetgeving en daarmee juist een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de versterking van de staat.

Correcties/aanvullingen

Begroting Italië

In het artikel Italië: nu doen wat Brussel zegt zou zelfmoord zijn (13/11, p. E4) stond dat voor pensioenhervorming en bijstand 7 respectievelijk 10 miljoen euro is gereserveerd. Dit moet miljard zijn. Dat het niet altijd voordelig is met pensioen te gaan voor mensen die 62 jaar hebben gewerkt, moet zijn: voor mensen die 62 jaar zijn. Waar het ging over de groei van Italië in het derde semester is het derde kwartaal bedoeld.

Wapenstilstand

In het artikel Op beladen plek bij de wagon wordt nu ook gelachen (12/11, p. 5) staat dat de Duitsers op 11 november 1918 in Compiègne de capitulatie tekenden. Het ging juridisch gezien om een wapenstilstand.

Loek Winter

In het artikel Doorstart failliete ziekenhuizen ligt lastig (31/10, p. E3) stond dat zorgondernemer Loek Winter (één van de eigenaren van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen) een belangrijk aandeelhouder is van CCN (22,4 procent), de partij die het Slotervaartziekenhuis wilde overnemen. CCN is een stichting zonder aandeelhouders. Winter is wel een belangrijk aandeelhouder van de BV die onder stichting CCN hangt. De DC Groep, waarvan Loek Winter grootaandeelhouder is, bezit 23,4 procent van de aandelen van Heart for Health.