Overleg Amsterdam en ministerie over IJ-brug in impasse

Infrastructuur Ambtenaren van de gemeente en het ministerie hebben een mediator ingeschakeld. Of de brug er komt is onzeker.

In september heeft Rijkswaterstaat alle zes varianten afgekeurd die de gemeente heeft bedacht voor de Javabrug. De ontwerpen voldoen niet aan de richtlijnen voor „nautische veiligheid”, zegt een woordvoerder.
In september heeft Rijkswaterstaat alle zes varianten afgekeurd die de gemeente heeft bedacht voor de Javabrug. De ontwerpen voldoen niet aan de richtlijnen voor „nautische veiligheid”, zegt een woordvoerder. Foto Carol_Anne

Het overleg tussen Amsterdam en het Rijk over de aanleg van de Javabrug over het IJ is vrijwel vastgelopen. Ambtenaren van de gemeente en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben de hulp ingeroepen van een mediator. Of de brug, een belangrijk project voor de gemeente, er nog komt, is volgens betrokkenen onzeker.

Anderhalf jaar geleden besloot de Amsterdamse gemeenteraad tot aanleg van een fiets- en voetgangersverbinding over het IJ, aan de oostkant van het centrum. Deze Javabrug is volgens het stadsbestuur nodig om de groeiende verkeersstroom van en naar Amsterdam-Noord op te vangen. Door de bouw van tienduizenden nieuwe woningen zal het aantal mensen dat het IJ oversteekt volgens de gemeente de komende tien jaar verdubbelen. De veren achter station Amsterdam Centraal hebben nu al moeite om de grote aantallen reizigers te vervoeren.

In september heeft Rijkswaterstaat alle zes varianten afgekeurd die de gemeente heeft bedacht voor de Javabrug. De ontwerpen voldoen niet aan de richtlijnen voor „nautische veiligheid”, zegt een woordvoerder. Er zijn te weinig wachtplekken voor plezier- en vrachtschepen en het ontwerp zou leiden tot te veel „kruisend scheepvaartverkeer”.

Na het negatieve advies is bestuurskundige Martien Kuitenbrouwer, voormalig stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West, als onafhankelijk voorzitter aangetrokken om de ambtelijke gesprekken tussen de gemeente en het departement vlot te trekken. Kuitenbrouwer zelf wil niet reageren.

Obstakel in het IJ

Volgens betrokkenen is er „veel wrevel” opgebouwd tussen de gemeente en het Rijk. Het departement voelt zich voor een voldongen feit geplaatst omdat Amsterdam de brug twee jaar geleden zonder veel overleg heeft aangekondigd, hoewel de stad afhankelijk is van het Rijk: als beheerder van de vaargeul moet IenW een vergunning afgeven voor de bouw. Amsterdam is op zijn beurt teleurgesteld over de inflexibele opstelling van Rijkswaterstaat.

Lees meer over de vijf mogelijke nieuwe verbindingen naar Amsterdam-Noord

De Javabrug vormt in de ogen van IenW een obstakel in het IJ, een drukke vaarroute. Het ministerie heeft honderden miljoenen geïnvesteerd in een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW, VVD) zei eerder al dat ze geen voorstander is van de brug. Ze heeft liever een fiets- en voetgangerstunnel achter Amsterdam Centraal. Dat wil de stad niet: een tunnel zou sociaal onveilig zijn en niet dezelfde capaciteit hebben als een brug.

De verwachting is dat wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA) nog voor Kerst een overleg zal hebben met Van Nieuwenhuizen. „Onze inzet is dat we eruit komen”, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse college.