Zelfs voorstanders stellen voorwaarden aan vliegveld

Lelystad Airport Een motie van VVD en CDA over Lelystad Airport leidde tot verwarring. Hoe hard zijn de eisen die de partijen stellen aan het vliegveld?

Oud KLM-vliegtuig bij Aviodrome.
Oud KLM-vliegtuig bij Aviodrome. Foto Bram Petraeus

Vlak voordat de Tweede Kamer er dinsdagmiddag over zou stemmen, trokken de coalitiepartijen VVD en CDA een omstreden motie over Lelystad Airport in. Maar ook weer niet helemaal: in licht gewijzigde vorm wordt de motie later alsnog in stemming gebracht. Het uitstel geeft de andere coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, „wat comfort”, aldus indiener Remco Dijkstra (VVD).

De ingreep past bij de verwarring die sinds de indiening afgelopen donderdag over de motie is ontstaan. Het zegt ook veel over de politieke gevoeligheid van Lelystad Airport.

In de motie van VVD (Dijkstra) en CDA (Mustafa Amhaouch) worden twee voorwaarden gesteld aan de opening van Lelystad Airport in 2020. Het vliegveld moet dan Europese vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat daar meer ruimte komt voor zakelijke vluchten. Bewoners in Noord- en Oost-Nederland, gesteund door de linkse oppositie, verzetten zich tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Ze vrezen vooral geluidshinder door lage vliegroutes.

VVD en CDA willen een snelle opening van het vliegveld. Dat juist zij in hun motie bepleitten dat „de openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim uiterlijk in 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes verdwijnen” wekte daarom verbazing.

Van een koerswijziging van de VVD is geen sprake, verzekert Dijkstra. „Dit was al afgesproken als voorwaarde met de minister.” Wat is dan het nut van de motie? „Ook wij willen niet langer overlast dan nodig. Hoe eerder de routes zijn verbeterd en het luchtruim is herzien, hoe beter.”

Lees ook: Gelderland wil einde laagvliegroutes voor opening Lelystad Airport

Laagvliegroutes

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft meermalen aan de Tweede Kamer laten weten dat beëindiging van de laagvliegroutes een voorwaarde is bij de herindeling van het Nederlandse luchtruim die de komende vijf jaar plaatsvindt. Probleem is alleen, zeggen GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus, dat de minister weigert te zeggen wat zij precies onder laagvliegroutes verstaat. Dinsdag stuurden de vier oppositiepartijen vragen aan de minister die nader ingaan op de voorwaarde.

Een aanzienlijke complicatie is ook dat de baas van Luchtverkeersleiding Nederland, de instantie die de herziening van het luchtruim moet gaan uitvoeren, eerder in NRC zei dat hij niet kan garanderen dat er na 2023 niet meer langdurig laag wordt gevlogen boven Overijssel en Gelderland.

Tegenstanders van Lelystad Airport beschouwen de motie van VVD en CDA als misleiding. Op Twitter ontstond een levendig debat over de juiste tekstinterpretatie. Conclusie: de voorwaarde oogt stoer maar is loos. Immers: als de herziening van het luchtruim in 2023 toch niet gereed is, zal Lelystad Airport drie jaar na de opening niet worden gesloten.

Over de vraag waarom D66 de motie niet wilde steunen, houdt Kamerlid Jan Paternotte zich op de vlakte. „Als hij alsnog in stemming komt gaan we kijken hoe we gaan stemmen.” Een motie van D66 en SGP die de regering oproept om werk te maken van internationale steun voor accijns op kerosine werd dinsdag nipt aangenomen.