World Energy Outlook

IEA voorziet hogere stijging van temperatuur dan ‘Parijs’

Zelfs als landen al hun plannen voor het klimaatakkoord van Parijs uitvoeren, stijgt de temperatuur op aarde toch met 2,7 graden Celsius. Dat voorziet het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn belangrijkste rapport van het jaar, de World Energy Outlook, over wereldwijde energieproductie en -consumptie tot 2040.

Die stijging leidt volgens het VN-klimaatpanel IPCC tot rampen als overstromingen, bosbranden en ijsverlies op Groenland en Zuidpool. Het akkoord van Parijs beoogt de verwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, liever nog 1,5.

De wereld is volgens de IAE volstrekt niet op weg naar een duurzaam energiesysteem dat klimaatverandering binnen de perken houdt. De CO2-uitstoot wordt alleen maar groter, en de vraag naar olie neemt tot 2040 verder toe. Tegelijkertijd loopt de betrouwbaarheid van de energievoorziening gevaar. Het IEA-rapport is pessimistischer van toon dan vorig jaar, toen het agentschap nog „een paar positieve tekenen” zag. Volgens het IEA zijn er nu „barsten te zien in de drie belangrijkste pijlers” van het energiesysteem: betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het IEA, gelieerd aan de OESO, is wereldwijd de meest invloedrijke denktank op het gebied van energie. Het verwacht verder dat de wereldwijde CO2-uitstoot dit jaar, net als in 2017, stijgt. (NRC)